Pressmeddelande -

Inbjudan att delta vid skyltuppsättning, BIOSFÄROMRÅDET PREMIERAS AV UNESCO

Just nå pågår FN-konferensen EuroMAB 2011. Konferensen har samlat 170 personer från 28 olika länder som alla pratar om hur vi tillsammans skapar en hållbar framtid - Sharing Sutsainable Futures.

Med anledning av konferensen och det fina arbete som görs i Biosfärområdet, sätts en skylt upp på Centrumhuset i Götene av Meriem Bouamrane från Unesco, Paris.


Den 7 juli 2011 kl 16:00


Deltagare: Ms Meriem Bouamrane, Unesco
Johanna MacTaggart, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Representanter från Götene kommun

 

Kontakt:

Johanna Mac Taggart

0501-393193

Ämnen

  • Miljö, energi

Relaterat innehåll