Pressmeddelande -

​Starkt resultat för Värmdö kommun

Värmdö kommun redovisar ett preliminärt resultat för 2015 på 100 miljoner kronor. Positivt är att nämnderna vänt ett prognostiserat budgetunderskott till ett överskott.

Kommunen fortsätter att växa och i januari 2016 uppgick antalet invånare till drygt 41 200. Värmdö har idag en av Sveriges största utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp, och på flera platser i kommunen genomförs omfattande infrastrukturella projekt.

- Inte nog med att vi fortsätter att växa, vi har en fortsatt ökad nöjdhet bland våra invånare gällande den kommunala servicen och Värmdöborna är några av de nöjdaste i landet gällande trivsel och platsen de bor på, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

En kommun i utveckling

I Gustavsberg byggs bland annat bostäder, handel, kontor och äldreboende. Hamnen och centrumdelarna kommer att knytas samman med mötesplatser och grönområden. Även Hemmesta centrum kommer att genomgå en omfattande upprustning inom de närmsta åren.

Det sammanlagda preliminära resultatet uppgår till cirka 100 miljoner. Det är 60 miljoner mer än målsättningen för 2015. Förutom nämndernas utfall beror överskottet bland annat på reavinster och lägre räntekostnader. 

- Vi når över det budgeterade resultatet vilket skapar trygghet och stabilitet inför framtida utmaningar. Det ger oss också goda förutsättningar att hantera oförutsedda händelser och investera i kommunens utveckling, säger Hans Ivarsson, ekonomichef.

Värmdö kommuns resultat för 2015 kommer att finnas tillgängligt från slutet av april på varmdo.se/arsredovisning

Kontakt

Monica Petterson, kommunstyrelsens ordförande,tfn 08-570 470 12
Hans Ivarsson, ekonomichef, tfn 08-570 481 18

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med över 41 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31

Relaterat innehåll