Pressmeddelande -

Värmdö positiv till satsning på östlig förbindelse

Sverigeförhandlingen gav positiva besked kring en östlig förbindelse som knyter ihop ringleden runt Stockholm. Den 8 februari inleddes förhandlingarna om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna.

Värmdö kommun har i en tidigare skrivelse till Sverigeförhandlingen varit tydliga med att en östlig förbindelse är en avgörande länk för att kommunen ska kunna bli en del av den expansiva Stockholmsregionen.

- Sverigeförhandlingens förslag till satsning på en östlig förbindelse är av stor betydelse för oss. Vi ska analysera det bud vi fått idag för att se om det är möjligt att öka bostadsbyggandet så att det fram till 2035 byggs 11 000 bostäder i kommunen, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utan en östlig förbindelse bedömer kommunen att det kommer att byggas cirka 6 000 lägenheter fram till år 2035 i Värmdö. Till det kommer förbättrade förutsättningar för pendlarna i hela regionen, idag pendlar över 60 % av kommunens arbetsföra befolkning varje dag.

Förbättrad pendling ökar bostadsbyggande

Värmdö kommun räknar med en tillväxt på mellan 20 000 och 30 000 invånare till 2035. De senaste årens ökade bostadsbyggande pekar mot en kraftig utveckling de närmsta åren och kommunen har inlett en omfattande detaljplanering i kollektivtrafiknära lägen i tätorterna.

- I dagsläget byggs det drygt 150 nya lägenheter per år. Får vi en östlig förbindelse som förbättrar möjligheterna att pendla till jobb och studier så räknar vi med att det finns en marknad för att bygga 300 bostäder per år. Till det ska läggas att 150-200 fritidshus per år blir permanentboenden, säger Stellan Folkesson, kommundirektör.

Monica Pettersson menar att regionen behöver en förbindelse för att kunna utvecklas till Sveriges tillväxtmotor:

- Det är inte rimligt att pendlare ifrån Värmdö ska tvingas ta bil eller buss in till Slussen för att till exempel nå jobb eller studier norr om Stockholm. Inte heller att de ska betala brukaravgifter för både den östliga förbindelsen och Skurubron samt trängselskatt när boende i övriga regionen endast betalar trängselskatt.

Fakta om Sverigeförhandlingen

Den östliga förbindelsen är en nord-sydlig ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden, Norra länken och Södra länken skulle den Östliga förbindelsen bilda en motorvägsring runt Stockholm. Sverigeförhandlingens uppdrag är bland annat att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i de tre stora städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Infrastruktursatsningar runt om i Sverige ska möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • miljö
  • värmdö
  • skärgård
  • gustavsberg
  • värmdö kommun
  • detaljplan
  • skärgårdsutveckling

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31

Relaterat innehåll