Pressmeddelande -

East Staffordshire väljer Freja-lösning

East Staffordshire Borough Council har valt att använda Verisecs Freja-lösning för att hantera stark autentisering i verksamheten. Genom att förbättra inloggningsskyddet ska Freja säkra åtkomsten till kommunens nätverk och applikationer. Affären innebär att Verisec fortsätter etableringen i Storbritannien.

Efter att ha identifierat stark autentisering som kritisk för flera användargrupper i kommunen väljer nu East Staffordshire Borough Council en Freja-lösning för att tillgodose behoven. Freja har en minimal påverkan på existerande infrastruktur och är lätt att installera, något som värdesätts av den nya kunden:

”The installation went very well, it demonstrates the usefulness of a good site preparation document, this enabled me to have all the info etc. to hand – it’s a pity many suppliers don’t bother to put that much effort into this area!”, säger Guy Thornhill, ICT Manager, East Staffordshire Borough Council.

Verisecs vd Johan Henrikson ger sin syn på affären:

”Beslutet att implementera stark autentisering kommer från de högsta skikten inom kommunen och visar på ett ökat behov av att skydda känslig information. Medan proprietär teknik är begränsad i termer av pris och antal användare kan Freja-installationer enkelt utökas i takt med att nya användargrupper identifieras. Detta är en av anledningarna till att Freja blivit så populär i Storbritannien”, säger han.

Freja

Freja är en autentiseringsserver som används för att stärka identitetskontrollen vid inloggning till olika nätverk och system. Genom att basera Freja på öppna standarder (OATH) kan stark autentisering erbjudas till konkurrenskraftiga priser med bibehållen hög säkerhet. Den öppna standarden ger också kunderna frihet att välja mellan en mängd olika enheter (allt från mobiltelefoner till traditionella lösenordsdosor).

Freja bygger på s.k. ”tvåfaktorsautentisering” (2FA), vilket syftar på ett system där två faktorer, exempelvis lösenordsdosa + pinkod, tillsammans används för att stärka ett identitetsbevis. Stark autentisering med hjälp av två faktorer är en teknik som används av internetbanker, företag och regeringar över hela världen.

Ladda ner PDF om Freja

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson

CEO

Mob  +46 733 45 89 02

Dir  +46 8 696 99 82

Tel +46 8 723 09 00

Fax  +46 8 723 09 10

E-mail  johan.henrikson@verisec.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • datasäkerhet
  • it-säkerhet
  • johan henrikson
  • verisec
  • freja
  • stark autentisering
  • 2fa
  • tvåfaktorsautentisering

Om Verisec

Verisec AB är ett internationellt IT-säkerhetsföretag som med innovativ teknik levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer. Med en kombination av produkter och tjänster erbjuder Verisec helhetslösningar för att säkra digitala identiteter och minska hotbilden i den digitala världen.

Verisec etablerades 2002 och är ett svenskt privatägt aktiebolag med säte i Stockholm och kontor i Sverige och England. Företaget har levererat produkter till över 6 miljoner användare i hela världen.

Kontakter

Johan Henrikson

Presskontakt CEO +46 733 45 89 02

Relaterat innehåll