Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ola Skinnarmo planterar träd med Vi-skogen

Ola Skinnarmo har sett klimatförändringens effekter med egna ögon. Nu är han ambassadör för Vi-skogens webbkampanj planteratrad.se. Hittills har 1 400 träd planterats – både i Afrika och på internet, i form av digitala dubbelgångarträd.

Trädplantering minskar jorderosionen, vilken är en av de största utmaningarna jordbrukarna i Afrika står inför. Samtidigt binder de koldioxid och motverkar klimatförändringen. Hittills har drygt 1 400 träd planterats i östra Afrika via Vi-skogens webbkampanj och antalet ökar med 25-30 träd per dag.

Ola Skinnarmos engagemang för klimatfrågor är starkt och han var därför angelägen att bidra till Vi-skogens kampanj.
– Vi har misshandlat vårt jordklot tillräckligt länge. Vi-skogen består av många små planteringar som anläggs där de verkligen behövs. Träd kan faktiskt rädda liv, säger Ola Skinnarmo.

För varje träd som planteras i Afrika, växer ett dubbelgångarträd på sidan planteratrad.se. Med hjälp av Google Earth tas besökaren med till hjälpområdet i östra Afrika, där Skinnarmo presenterar Vi-skogens arbete och där besökaren kan följa trädens utveckling. Varje dubbelgångarträd är unikt och växer i samma takt som det riktiga trädet. Under tiden får givaren mejl från trädet som talar om vilka goda effekter som uppnås.

– Våra privata givare utgör grunden för vår hjälpbiståndsverksamhet. Via kampanjen blir det tydligt för givarna hur de genom sitt engagemang kan bidra till att minska miljöproblemen och förbättra levnadsvillkoren för fattiga jordbrukare i Afrika, säger Henrik Brundin, Sverigechef för Vi-skogen.
Alla träd har fått en personlig webbadress så att sajten kan spridas via sociala medier som Facebook.

– Vi tror att en viktig drivkraft, när man stödjer en organisation, är att kunna visa upp sin gåva och inspirera fler att följa efter, säger Åsa Reutermo, projektledare på Pool, som utvecklat webbsidan.

Läs mer om kampanjen: www.planteratrad.se

För mer information, kontakta:
Henrik Brundin, Sverigechef för Vi-skogen
08-120 371 71, henrik.brundin@viskogen.se

Ämnen

Regioner


Vi-skogen arbetar med fattigdomsminskning runt Victoriasjön i Afrika. Det görs bland annat genom utbildning i s k agroforestry. Träd och grödor samplanteras vilket göder marken och ökar böndernas skördar. Träd gör familjer självförsörjande.

Kontakter

Charlotta Szczepanowski

Charlotta Szczepanowski

Presskontakt Arbetande styrelseordförande 08-120 372 10

Vi planterar träd som tar människor ur fattigdom

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till människor i länderna runt Victoriasjön. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger en bättre miljö, ökad tillgång till mat och större inkomster. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 155 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. Läs mer på www.viskogen.se

Vi-skogen
Alsnögatan 7
116 41 Stockholm
SVERIGE