Gå direkt till innehåll
Sanna och Peter klimatkompenserade sitt bröllop genom Vi-skogens klimatkalkylator. Foto: Privat
Sanna och Peter klimatkompenserade sitt bröllop genom Vi-skogens klimatkalkylator. Foto: Privat

Pressmeddelande -

Sanna och Peter klimatkompenserar sitt bröllop!

När Sanna och Peter gifte sig på nationaldagen tog de samtidigt reda på bröllopets klimatavtryck för gästernas mat, dryck, återvinning och logi. Med Vi-skogens nya klimatkalkylator räknade de ut eventets klimatpåverkan och kompenserade för motsvarande mängd.

Liksom många andra valde Sanna och Peter att gifta sig under försommaren. Med Vi-skogens nya klimatkalkylator kompenserade de för bröllopets klimatpåverkan. Både företag och privatpersoner kan kompensera via den nya klimatkalkylatorn oavsett om det handlar om resor, inköp, det som äts eller festen som anordnas.

 Vi har alltid varit miljömedvetna, men senaste året känns det som att det här blivit ännu viktigare, kanske tack vare Gretas rörelse som väl inte lämnar någon oberörd. Vi kompenserade för gästernas mat, dryck, återvinning, hotell och taxiresor för två dagars aktiviteter. Det var förvånansvärt enkelt och billigt, säger Peter Karlström

Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte kunnat undvika att släppa ut. Vi-skogens klimatkompensation sker genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Det innebär att både träd och mark absorberar växthusgaser.

Vi-skogens klimatkompensation säkrar mat till bönder i västra Kenya, samtidigt som projektet bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. Den största vinsten för bönderna är att skördar och produktiviteten ökar, vilket ger mer mat på bordet, inkomster från försäljning av överskott och möjligheten att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi-skogens arbete bekämpar således både fattigdom och klimatförändringar samtidigt.

– Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation kan vi vända den negativa utvecklingen. I och med vår klimatkalkylator blir det enklare för både privatpersoner och företag att klimatkompensera för de utsläpp de inte kan undvika, säger Jenny Nilsson, talesperson klimatkompensation på Vi-skogen

Klimatkompensera så här:

  1. Beräkna dina utsläpp och kartlägg vad som genererar dem. Genom att få koll på dina utsläpp och identifiera vad som orsakar dem kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete. Vill du ha hjälp med att beräkna utsläppen, använd Vi-skogens nya klimatkalkylator Där kan utsläpp kring resor, event, lokaler och inköp räknas ut.
  2. Minska och undvik handlingar som släpper ut växthusgaser och ersätt dem med klimatsmarta alternativ. Enkla tips är att resa mindre, byta till miljömärkt el, minska elförbrukningen samt välja vegetarisk kost.
  3. Kompensera genom Vi-skogens nya klimatkalkylator för den resterande mängd (eller mer) av de utsläpp som inte kan undvikas.

Du kan beräkna dina utsläpp och klimatkompensera på https://klimatkalkylatorn.viskogen.se 

För ytterligare information - vänligen kontakta:
Kajsa Liljegren, presskontakt Vi-skogen
Tel: 072 070 33 54
E-post: kajsa.liljegren@viskogen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra klimatet. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarna. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att plantera över 128 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya. www.viskogen.se

Presskontakt

Joakim Rådström

Presskontakt Tf pressansvarig Presskontakter, media, omvärldsbevakning, opinion 073-656 76 17

Vi planterar träd som tar människor ur fattigdom

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till människor i länderna runt Victoriasjön. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger en bättre miljö, ökad tillgång till mat och större inkomster. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 148 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. Läs mer på www.viskogen.se

Vi-skogen
Östgötagatan 90
100 61 Stockholm
SVERIGE