Gå direkt till innehåll
Anna Tibblin, generalsekreterare Vi-skogen och We Effect.
Anna Tibblin, generalsekreterare Vi-skogen och We Effect.

Pressmeddelande -

Vi-skogen och We Effect: Ökat bistånd till biologisk mångfald är välkommet – men inkludera lokalbefolkningen!

Biståndsorganisationerna Vi-skogen och We Effect välkomnar biståndsministerns besked om att biståndet framöver i högre grad ska bidra till att restaurera ekosystem där hav, mark och skog har skövlats. – Det här är en jättebra satsning av regeringen. Men helt avgörande för att insatserna ska lyckas är att de sker i samverkan med lokalbefolkningarna, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen.


Nyligen lanserade regeringen nya biståndssatsningar på restaurering av ekosystem i hav och på land. Sida får även i uppdrag att ta fram en strategi för biologisk mångfald för biståndet. I ett första skede anslås 55 miljoner kronor till havens biologiska mångfald och 100 miljoner kronor till att återbeskoga 100 miljoner hektar regnskog i Afrika.

–Biståndsministerns satsning på biologisk mångfald är välkommen och bidrar till att fylla behov vi har sett under lång tid i vårt arbete i världens fattiga länder, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect och Vi-skogen.

We Effect och Vi-skogen påtalar samtidigt vikten av att involvera lokalbefolkningen och deras organisationer:

–De som brukar marken måste absolut vara med och utforma insatserna för att det ska bli rätt i praktiken, manar Anna Tibblin.

Forskarnätverket Agroforestry Network, som stöds av Vi-skogen, har länge påtalat vikten av sammanhållna satsningar på biologisk mångfald, klimatnytta, fattigdomsbekämpning och hållbart jordbruk för långsiktig utveckling, senast i policyskriften ”Agroforestry and Water for Resilient Landscapes”.

–Ett smart sätt att både öka den biologiska mångfalden och samtidigt bekämpa hungern i världen är att satsa mer på agroforestry, eller trädjordbruk. Det är en jordbruksmetod som kombinerar träd med grödor eller bete för social, ekologisk och ekonomisk nytta, säger Malin Gustafsson, samordnare Agroforestry Network.

Vi-skogen och We Effect hoppas nu att Sida, som kommer att hålla i satsningen på biologisk mångfald, ser fördelarna med agroforestry för såväl människor som miljö och integrerar konceptet med de kommande insatserna.

Agroforestry Networks policyskrift “Agroforestry and Water for Resilient Landscapes”: https://agroforestrynetwork.org/database_post/agroforestry-and-water-for-resilient-landscapes/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Joakim Rådström
Tf pressansvarig
Vi-skogen
Tel: 072-070 72 95
E-post: joakim.radstrom@viskogen.se

www.viskogen.se
www.agroforestrynetwork.org

Anna Koblanck
Medieansvarig
We Effect
Tel: 072-070 17 81
E-post: anna.koblanck@weeffect.org

www.weeffect.se

Ämnen

Taggar

Regioner


We Effect är den svenska kooperationens biståndsorganisation med verksamhet i ett 20-tal länder tillsammans med 160 partnerorganisationer. We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen genom att verka för rätten till mat, jämställdhet, klimaträttvisa, hållbar utveckling och hjälp till självhjälp. Organisationen grundades 1958 och är världens största kooperativa biståndsorganisation.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania – fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 134 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Presskontakt

Joakim Rådström

Joakim Rådström

Presskontakt Tf pressansvarig Presskontakter, media, omvärldsbevakning, opinion +46 (0) 72 070 72 95
Malin von Strauss

Malin von Strauss

Presskontakt Pressansvarig, Vi-skogen (föräldraledig) Presskontakter, media, omvärldsbevakning, opinion

Vi planterar träd som tar människor ur fattigdom

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till människor i länderna runt Victoriasjön. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger en bättre miljö, ökad tillgång till mat och större inkomster. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 141 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. Läs mer på www.viskogen.se

Vi-skogen
Östgötagatan 90
100 61 Stockholm
SVERIGE