Gå direkt till innehåll
​Finansieringen klar för samverkansprojektet

Pressmeddelande -

​Finansieringen klar för samverkansprojektet

Ökad konkurrenskraft genom innovation i regionens företag

Videum, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby har fått klart med finansieringen (6,2 Mkr) av projektet ”Små- och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft”. Finansieringen sker med projektmedel från Region Kronoberg och Tillväxtverket.

Robert Unt, affärschef Videum AB: ”Vi befinner oss mitt i en omställning som kanske kommer visa sig mer omvälvande än den industriella revolutionen. För vissa handlar det om överlevnad, för vissa om möjligheter, vissa kommer använda den nya tekniken för att förändra världen - den digitala transformationen påverkar alla.

I dessa tider är innovationsfrämjande och samverkan centrala delar för att hänga med i utvecklingen. En utveckling som skapar lika spännande möjligheter och förutsättningar för storstäder såväl som för landsbygd. Videum Science Park har i sitt uppdrag att stödja lokala entreprenörer, innovatörer och nyskapare.

Vi är oerhört glada över att vi nu har fått finansiering för det här projektet. I flera års tid har vi arbetat för att lägga grunden för det som nu kommer manifesteras i detta projekt tillsammans med Linnéuniversitetet och Campus Ljungby. Vi ser nu fram emot att med utökade resurser fortsätta verka för nyttiggörande av forskning, innovationsutveckling och för att ytterligare sänka trösklarna mellan akademi och näringsliv.”

Under projektet som sträcker sig från den 1 januari 2021 fram till februari 2023 kommer det att genomföras aktiviteter i syfte att ge små och medelstora företag den kunskap och de verktyg de behöver för att:

1) öka kunskapen kring vikten av innovation, forskning och utveckling
2) investera mer tid och resurser i forskning och utveckling
3) hitta till forskning
4) utveckla sina affärsmodeller

David Svensson, vd Videum AB:Under flera år låg Videums fokus på att få ihop den fysiska miljön. Därefter organiserade Videum om sig för att kunna fokusera på utvecklingen av erbjudandet i science parkmiljön. Nu kvitteras mycket glädjande detta arbete både regionalt, nationellt och internationellt genom finansieringen av detta projekt.”

Diana Unander, projektkoordinator Linnéuniversitetet:Genom projektet kan vi ta fram välfungerande samverkansmodell mellan Campus Ljungby, Videum Science Park och Linnéuniversitetet för att tillsammans arbeta med regionens företag med forskning, utveckling och innovation och inte minst underlätta för företagen att hitta in i akademin.”

Maria Holmén, vd Campus Ljungby: Vårt uppdrag bygger på ett tätt samarbete mellan studenter, akademin och företag utifrån företagens behov, vilket har genomsyrat våra utbildningar och projekt. Sedan två år tillbaka har vi blivit IUC (Industriellt utvecklingscentra) i Kronoberg vilket har medfört ett samarbete med små och medelstora företag i hela Kronoberg. Vi är otroligt tacksamma för möjligheterna för företagen genom finansiering och det nya samarbetet till detta projekt.”


Kontakt Videum AB
Robert Unt, robert.unt@videum.se, 0470-72 33 04
videum.se

Kontakt Campus Ljungby
Maria Holmén, maria@campusljungby.se, 070-391 51 05
campusljungby.se

Kontakt Linnéuniversitetet
Diana Unander, diana.unander@lnu.se, 070-591 07 29
lnu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


VIDEUM AB - ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. 

Videum är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster. Videum Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. 

Det andra är att Videum äger och förvaltar 100 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Runt om på campus och i Videum Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk i en vacker grön miljö.

www.videum.se

Presskontakt

Niclas Ramström

Niclas Ramström

Presskontakt vd 072 175 18 99
Anna Joanzón

Anna Joanzón

Presskontakt kommunikationsansvarig 0470 72 33 16

Relaterat innehåll

Relaterade event

"idéer föds där människor möts"

Videum äger och förvaltar fastigheter för mötesplatser som Linnéuniversitetet, innovationsmiljön på Framtidsvägen och Teleborg slott med tillhörande äldre byggnader. Allt på campusområdet i Växjö. Videum AB är en del av Växjö kommun.

Videum AB
Framtidsvägen 18
352 22 Växjö
Sweden