Gå direkt till innehåll
Brännbollsyran
Brännbollsyran

Pressmeddelande -

Ny studie visar att evenemangen är saknade

Hur viktiga är evenemangen för en plats? Vilka effekter får det när det inte finns några? I år ställdes nästan alla evenemang in på grund av coronapandemin. Det blev ett bra tillfälle att börja undersöka evenemangens betydelse. Under perioden 2020–2022 genomför Linnéuniversitetet på initiativ av Destination Kalmar en treårig studie tillsammans med tretton destinationer runt om i landet. Visit Umeå är en av dessa.

För Visit Umeå var det självklart att delta i undersökningen när man förstod att de flesta av årets evenemang skulle ställas in.

- Evenemang är viktiga för Umeå ur många aspekter bl.a. som reseanledningar och som stora intäkter till näringslivet och föreningslivet, det har aldrig varit så tydligt som nu. Vi insåg tidigt att vi behöver börja samla kunskap kring de kortsiktiga och långsiktiga effekter som coronapandemin för med sig, därför var initiativet från Kalmar välkommet, säger Gabriella Hed Vall, evenemangs- och mötesansvarig på Visit Umeå.

Flera andra städer valde att ansluta sig till studien, som i sommar och höst har genomförts i Kalmar, Borås, Jönköping, Halmstad, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Norrköping, Nyköping, Oskarshamn, Södertälje, Umeå och Växjö. Studien är uppdelad i sex delar och undersöker allt från ekonomiska effekter till vad evenemangen betyder för att invånarna ska trivas och känna stolthet över sin plats. Data har samlats in via enkäter, intervjuer och statistik. Invånare, besökare och näringsidkare i de 13 destinationerna har medverkat.

Undersökningen leds av Hans Wessblad, turismforskare och lärare vid Linnéuniversitetet. Han berättar att resultatet från 2020 blir en viktig grund att jämföra kommande, mer evenemangsrika år med.

– Det är oerhört glädjande att så många destinationer valde att involvera sig i studien. Det gör att vi har en bred databas från ett första år, en period med knappt några evenemang alls. Vi har gemensamt tagit vara på en unik situation att mäta effekter av evenemang i framtiden, säger Hans Wessblad.

Stor betydelse för näringslivet

Studien visar att evenemangen har stor betydelse, både för näringslivet och för människorna som bor på platsen. Flera näringsidkare berättar att evenemangen spelar stor roll för deras verksamhet. Hela 55 procent uppger att de anpassar sin verksamhet efter evenemangen och 47 procent menar att de uteblivna evenemangen har påverkat deras verksamhet mycket eller väldigt mycket.

Restriktionerna har naturligtvis slagit extra hårt mot evenemangsarrangörerna, som i genomsnitt har minskat sin omsättning med 63 procent.

– Arrangörerna har i vår undersökning hittills visat prov på en stark överlevnadsförmåga genom att ställa om sin verksamhet. Detta vittnar även resultatet om, där 78 procent av de tillfrågade arrangörerna har lyckats behålla all sin personal. Det bådar gott för återhämtningsförmågan när det blir möjligt att genomföra större evenemang igen, säger Hans Wessblad.

Evenemangen engagerar Umeås invånare

Resultaten från undersökningen som har genomförts i Umeå visar att evenemangen är mycket saknade, inte minst bland invånarna. Många av de tillfrågade Umeåborna säger att de skulle uppskatta ännu fler evenemang i Umeå när pandemirestriktionerna är över. 34 procent skulle uppskatta fler musikevenemang, 11 procent önskar fler matevenemang och 17 procent skulle vilja ha fler idrottsevenemang i staden.

– Vi ser också att Umeås invånare är engagerade i evenemangen. Av de 306 invånare som har intervjuats uppger 63 procent att de pratar om Umeå med stor stolthet. 29 procent berättar också att de någon gång har varit volontär eller skulle vilja vara volontär under ett evenemang i Umeå, säger Gabriella Hed Vall, Visit Umeå.

Fakta om undersökningen

Studien har genomförts i 13 destinationer runt om i landet och fokuserar på olika så kallade samhällskapital i form av social, humant, kulturellt, finansiellt och politiskt kapital. De som har svarat på undersökningen är besökare, invånare, näringsidkare inom besöksnäringen, evenemangsarrangörer och -producenter, föreningslivet samt även personer ur det lokalpolitiska styret. Sammanlagt har 3 892 besökare, 4 060 invånare och 592 näringsidkare medverkat.

Undersökningen är ett samarbete mellan de 13 destinationerna som deltar och Linnéuniversitetet, med stöd av Region Kalmar län och Kalmar kommun.

För mer information, kontakta:

Gabriella Hed Vall, Visit Umeå
E-post: gabriella.hed-vall@visitumea.se, 070-601 03 57

Hans Wessblad, Linnéuniversitetet,
E-post: hans.wessblad@lnu.se, 070-304 66 40

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Visit Umeå
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

Presskontakt

Sara Gustavsson

Sara Gustavsson

Presskontakt VD, privatturism och statistik Visit Umeå 070-2662423
Gabriella Hed Vall

Gabriella Hed Vall

Presskontakt Evenemang, möten och konferenser Visit Umeå 070-601 03 57