Gå direkt till innehåll
Fem kommuner kraftsamlar för hållbar utveckling av leder i Umeåregionen.
Fem kommuner kraftsamlar för hållbar utveckling av leder i Umeåregionen.

Pressmeddelande -

Nytt projekt för hållbar utveckling av cykel- och vandringsleder i Umeåregionen

Tillväxtverket beviljar projektstöd på ca 4,8 miljoner för det nya samverkansprojektet Hållbar ledutveckling i Umeåregionen. Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp om de leder som i Umeåregion anses ha störst potential att utvecklas och säkra den långsiktiga hållbarheten genom insatser som ska gynna och stärka utvecklingen av det lokala näringslivet.

- Genom projektet får vi en möjlighet att tillsammans göra viktiga insatser för att utveckla Umeå kommuns och hela Umeåregionens ledinfrastruktur. Det är betydelsefullt för ett ökat friluftsliv och en aktiv fritid för såväl lokalinvånare som tillresta besökare, säger Stefan Hildingsson, Fritidsdirektör på Umeå kommun.

Projektet beviljas inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Koordinering sköts av Visit Umeå och arbetet sker i samverkan mellan kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm. Målet är att utveckla leder för vandring och MTB cykling i enlighet med det nationella ramverket och utifrån erfarenheter och rekommendationer från idag ledande destinationer. Aktiviteter inom projektet handlar om att fysiskt förbättra de leder som har de största natur-och friluftsvärdena samt potential för besöksnäringen. Det kan till exempel handla om underlag, spångar, broar, skyltning, faciliteter samt att göra det enkelt för invånare och besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning.

- Samverkan är en förutsättning för hållbar utveckling och det känns väldigt roligt att vi beviljats stöd för den här satsningen. Sammantaget rör det sig förbättringsåtgärder på mer än 335 kilometer! säger Malin Bjurén, Kultur- och fritidschef Vindelns kommun.

Kontaktuppgifter
Stefan Hildingsson telefon 070 343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Malin Bjurén, Kultur- och fritidschef Vindelns kommun 0933 142 34
malin.bjuren@vindeln.se

Johanna Palmöf Bris, Destinationsutvecklare Visit Umeå 070 615 40 33
johanna.palmlof@visitumea.se


  Ämnen

  Regioner


  Om Visit Umeå
  Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

  Relaterat innehåll

  Umeå och Umeåregionens officiella destinationsbolag

  Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

  Visit Umeå