Gå direkt till innehåll
Bilmarknaden april 2021

Pressmeddelande -

Bilmarknaden april 2021

Bilmarknaden ökade i april både vad gäller nyregistreringar och försäljning. Hittills i år har nyregistreringarna ökat med 32% för personbilar och med hela 90% för lätta lastbilar jämfört med 2020. Andelen elbilar i april utgjorde 23% av nybilsregistreringarna vilket är rekord för en enskild månad.

NYREGISTRERINGAR APRIL 2021

I april nyregistrerades 21 506 personbilar vilket var en ökning med 17% jämfört med april 2020. Största märke var Volkswagen med 16,1% av registreringarna, därefter Volvo med 12,1% och Kia med 9,9% andel. Hittills under 2021 har 111 168 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 32% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 24% i april jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 1 892 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 27,6% av registreringarna, därefter Ford med 15,2% och Mercedes med 10,5% andel. Hittills under 2021 har 15 553 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 90% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i april för hela 44% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 23% elbilar och 21% bilar med laddhybridteknik. Andelen elbilar har aldrig varit högre än i april. Den stora andelen elbilar förklaras av förändringar i bonus malus systemet där bonusen höjdes med 10.000 kr from april.

Antal nyregistrerade elbilar ökade i april med 366% jämfört med april 2020 och landade på totalt 4 867 bilar. Största elbilsmärke i april var Volkswagen med 39,8% av den totala elbilsvolymen. Därefter Kia 9,7% följt av Audi med 7,4% andel. 

I april nyregistrerades 4 549 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 41% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 24,1% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 22,3% och Mercedes-Benz med 11,0%.

Hittills under 2021 har 41 776 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 38% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 27% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar     April 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 21 506 17% 111 168    32%
Lätt lastbil (<3,5t) 1 892 -24% 15 553 90%
Tung lastbil (>16t) 525 19% 1 904    6%
Släp 7 029 18% 17 691 23%
Husbil 307 -32% 1 688 97%
Övrigt 5 320 -7% 28 117 16%
TOTAL 36 579 10% 167 924   32%


Försäljning nya bilar

I april månad levererades 20 757 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 20% jämfört med april 2020. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 16,4% marknadsandel, därefter Volvo med 13,7% och Kia med 9,3%.

Hittills under 2021 har 93 722 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 17% jämfört med samma period 2020.  

Försäljning nya bilar April 2021 YTD 2021
Antal bilar 20 757  93 722
Utveckling vs 2020 (%)        20% 17%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     3 399 13 822

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i april 11 021 nya bilar vilket är en ökning med 15% jämfört med april 2020. Största märke på privatmarknaden var Volkswagen med 14,9% marknadsandel, därefter Kia med 11,7% och Toyota med 11,6%. Privatleasingandelen var i april 47%.

Hittills under 2021 har 48 943 personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 19% jämfört med 2020. 

Privatmarknaden       April 2021 YTD 2021
Antal bilar 11 021 48 943
Andel av totalmarknaden 53% 52%
Utveckling vs 2020 (%)  15% 19%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 1 398 7 682

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 20% i april jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 6 893 bilar. Största märke var Volvo med 24,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 23,2% och Audi med 10,3% andel.

Hittills i år har 33 782 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 24% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad*       April 2021 YTD 2021
Antal bilar 6 893 33 782
Andel av totalmarknaden 33% 36%
Utveckling vs 2020 (%)     20%    24%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)         1 151 6 427

*Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i april med hela 31% jämfört med april 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 57 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       April 2021 YTD 2021
Antal bilar 37 871 140 542
Utveckling vs 2020 (%) 31% 16%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 8 873 19 331 
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 57 dagar 60 dagar


Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande fyra rapporter publiceras månadsvis: 

✓ Nyregistreringar
- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

✓ Drivmedel & Miljö PB
-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.

✓ Försäljning nya bilar PB
- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

✓ Försäljning nya bilar LLB
- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

Ämnen

Regioner


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu

Presskontakt

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Presskontakt Försäljningschef 08 – 55 60 35 90

experter på statistik, analys & målgruppsurval inom svensk fordonsmarknad

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom Stockholm AB
Sicklastråket 3
13154 Nacka