Gå direkt till innehåll
Bilmarknaden September

Pressmeddelande -

Bilmarknaden September

Bilmarknaden September 2019

Fortsatt ökande bilmarknad i september

Precis som i juli och augusti ökade bilmarknaden kraftigt även i september månad. Totalt nyregistrerades 26 505 personbilar och 3 666 lätta lastbilar vilket är en uppgång med 39% respektive 43%. Tittar man på försäljning nya bilar så ökade personbilsmarknaden med 21% och marknaden för lätta lastbilar med 9%.

Främsta anledningen till den kraftiga uppgången av framförallt nyregistreringar under det senaste kvartalet  är införandet av bonus malus den 1 juli 2018. Detta innebar att stora volymer bilar nyregistrerades i juni månad 2018 varefter väldigt få bilar registrerades under de närmaste månaderna efteråt.   

Nyregistreringar

I september nyregistrerades 26 505 personbilar vilket var en ökning med 39% jämfört med september 2018. Största märke var Volvo med 16,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 15,5% och Kia med 8,2% andel. Hittills i år har 245 008 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 11% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 43% i september jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 3 666 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 29,2% av registreringarna, därefter Ford med 17,6% och Mercedes med 11,0% andel. Hittills i år har 34 998 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 24% jämfört med samma period 2018.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i september för totalt 13,6% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 6,6% elbilar och 7,0% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 161% jämfört med september 2018 och landade på totalt 1 746 bilar. Tesla stod ensamma för hela 57% av den totala elbilsvolymen med över 1 000 registrerade elbilar. Tesla blev också tredje största märke på tjänstebilsmarknaden i september med 10,2% marknadsandel.

Hittills i år står laddbara bilar för 13,6% av alla nyregistreringar. Motsvarande period 2018 stod laddbara bilar för 12,6% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar   September 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 26 505 +39%  245 008 -11%
Lätt lastbil (<3,5t)
3 666 +43%   34 998 -24%
Tung lastbil (>16t) 450 -7%  4 978   +13%
Släp 3 965
-10%  40 332   -5%
Husbil 188 +88% 3 087 -52%
Övrigt 3 546 +6% 42 425 +21%
TOTAL                              38 320         +28%    370 828 -10%


Försäljning nya bilar

I september månad såldes 23 084 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en ökning med 21% jämfört med september 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 15,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,1% och Kia med 9,1%.

Hittills i år har 211 258 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 13% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar September 2019 YTD 2019
Antal bilar 23 084   211 258
Utveckling vs 2018 (%)   +21% -13%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  +4 004 -32 615

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i september 12 773 nya bilar vilket är en ökning med 18% jämfört med september 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,3% marknadsandel, därefter Kia med 11,9% och Toyota med 8,9%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i september 36%.

Hittills i år har 110 653 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 17% jämfört med samma period 2018. Hittills i år är privatleasingandelen på privatmarknaden 36%.

Privatmarknaden    September 2019 YTD 2019
Antal bilar 12 773
 110 653
Andel av totalmarknaden 55% 52%
Utveckling vs 2018 (%)   +18% -17%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)

+1 957

-22 736

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 20% i september jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 848 bilar. Största märke var Volvo med 27,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,7% och Tesla med 10,2% andel.

Hittills i år har 63 600 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 14% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     September 2019 YTD 2019
Antal bilar 6 848 63 600
Andel av totalmarknaden 30% 30%
Utveckling vs 2018 (%)   +20%   -14%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +1 124 -10 233

* Vanliga företag och Leasingbolag - brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i september med 3% jämfört med september 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 59 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF - bilar <10 år     September 2019 YTD 2019
Antal bilar 30 821   279 258
Utveckling vs 2018 (%) +3% -1%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 021 -1 882
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  59 dagar   66 dagar

 

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande fyra rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 

- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

✓ Drivmedel & Miljö PB

-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.

✓ Försäljning nya bilar PB

- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

✓ Försäljning nya bilar LLB 

- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden. 

Ämnen

Regioner


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu

Kontakter

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Presskontakt Försäljningschef 08 – 55 60 35 90

“Från faktabaserad analys till konkret affärsnytta – smidiga lösningar som håller dig i framkant, idag och imorgon”

vroom specialiserar sig på analys och rådgivning kopplat till den svenska fordonsbranschen. Utöver att stötta våra kunder med att utveckla sin affär, har företaget som tydlig ambition att verka för en bredare positiv förändring i de branscher man verkar.

vroom Stockholm AB
Sicklastråket 3
13154 Nacka
Sweden