Gå direkt till innehåll
Kraftig minskning av nyare personbilar i fordonsbeståndet

Pressmeddelande -

Kraftig minskning av nyare personbilar i fordonsbeståndet

Det är framför allt de yngre privatägda personbilarna som minskat kraftigt i antal – femårsparken har minskat med över 350 000 bilar de senaste fem åren. En minskning på hela 31%. Drivkrafterna bakom detta utgörs huvudsakligen av:

  • Minskad nybilsförsäljning till privatpersoner.
  • Privatpersoner behåller sina fordon allt längre.
  • En kraftigt ökande export av allt yngre bilar.

Fordonsparken för personbilar upp till 5 år har minskat

På fem år har antalet personbilar i beståndet 0-5 år minskat med 21%. Det är främst privatägda fordon som tappat i volym. Under perioden minskade den privatägda fordonsparken med 31% eller 356 000 fordon.

Tjänstebilsmarknaden, som utgjorde en fjärdedel av femårsparken i april 2024, har haft en betydligt stabilare utveckling under perioden med en minskning på cirka 1% eller ca 4 000 fordon. Den stabilare utvecklingen bland tjänstebilar i kombination med den kraftigt minskade privatägda femårsparken medför att andelen tjänstebilar ökat.

Flera bidragande orsaker till minskningen i vagnparken

Försäljningsutvecklingen på privatmarknaden

Marknaden har inte fyllts på med nyregistrerade fordon i samma utsträckning som tidigare. Mellan 2014 – 2018 registrerades 873 200 personbilar på privatpersoner vilket är betydligt fler än under perioden 2019 – 2023 då det registrerades 683 500 bilar på privatmarknaden. En minskning med 190 000 fordon (-22%).

Registreringsstatistiken visar en viss tillbakagång av privatleasing från 52% i slutet av 2023 till 46% under årets första fyra månader. Detta kan jämföras med toppnoteringarna i intervallet 57-60% under 2022 - bilar som ska lämnas tillbaka om 8-9 månader och därmed kan föda begagnatmarknaden.

För elbilar har nyregistreringarna till privatpersoner tappat stort, -33% rullande tolv månader mot året innan. Hittills under 2024 ligger elbilsandelen på privatmarknaden på blygsamma 26% (39%). Privatleasing och elbilar är en uppskattad kombination och även om andelen leasade elbilar har minskat de senaste två åren är fortfarande mer än hälften av alla elbilar privatleasade (som jämförelse var motsvarande andel 2022 över 70%).

Under 2022 drev privatmarknaden på elbilsregistreringarna med 56% andel av marknaden. Tjänstebilsmarknaden stod för 29% andel av elbilsförsäljningen. Här har ett tydligt skifte skett under 2023/2024.

Privatpersoner behåller sina fordon allt längre

En analys från vroom visar att innehavstiden för nyköpta fordon på privatmarknaden blivit allt längre. För fem år sedan var innehavstiden i beståndet 43 månader (median). Idag har innehavstiden ökat och är numera 66 månader eller drygt 5,5 år. En ökning med nästan två år. Mätningen är gjord på samtliga privatägda nyköpta personbilar i trafik. Den ökade innehavstiden medför att det inte omsätts lika många nya och begagnade bilar på marknaden.

Exporten på rekordnivåer – mer än var femte bil tidigare privatleasad

Exporten är på rekordnivåer (läs tidigare pressrelease här). Femårsbilarna (0-5 år) utgjorde 56% av den exporterade volymen (86 000). I en djupare analys från vroom framkommer att mer än var femte bil (22%) var en tidigare privatleasad bil. Andelen privatleasade bilar som exporterades ökade med en procent under 2023 i jämförelse med 2022.

En stor del av exporten utgjordes även av tidigare leasade bilar från tjänstebilsmarknaden, varav en stor andel var laddbara. Andelen exporterade 5-årsbilar från tjänstebilsmarknaden var 46% under 2023. Tjänstebilar utgör en viktig påfyllnad av nyare begagnade bilar på privatmarknaden, vilket också kan vara en delförklaring till tappet på privatmarknaden.

Hittills under 2024 ser vi en tydlig ökning av andelen laddbara bilar i exporten med 25% mot 2023 års 20%. Exporten januari till april 2024 är redan uppe i samma nivåer som för hela 2022.

Möjlig konsekvens: långsammare omställning till elbilar

Påfyllnadstakten är långsammare på privatmarknaden och andelen elbilar har tappat kraftigt från förra årets toppnotering. En betydande andel av exporten består av tidigare leasade bilar.

Tidigare har försäljningen av elbilar till privatpersoner delvis drivits av låga leasingpriser till följd av tillgången till klimatbonus och låga räntor. Dessa bilar kommer att komma tillbaka till handeln under kommande månader och en betydande andel av dessa går troligen på export. Frågan är om kunderna väljer en ny elbil som nästa bil eller ett billigare leasingalternativ (bensin) i väntan på att priserna ska komma ned på nytt. Nettoeffekten blir troligen att omställningen till elbilar tar längre tid än beräknat.

”Tappet i 5-årsparken kommer att göra avtryck i hela fordonsbranschen. Ur ett längre tidsperspektiv är det framför allt begagnathandeln och servicemarknaden som berörs. Samtidigt kan en kommande brist på begagnatbilar mycket väl tala för ett uppsving på nybilsmarknaden framöver. Konkret leder tappet till att det definitivt blir ett större hack i skivan kring övergången till elektrifiering och att omställningen till en miljövänligare fordonsflotta därmed går långsammare än förväntat.” – Ulf Roberts-Jones, VD, vroom Stockholm AB

Även om fordonsbeståndet av nyare bilar minskat kraftigt så kan beståndet av yngre personbilar komma att fyllas på relativt snabbt igen. Det finns nämligen en uppdämd efterfrågan på privatmarknaden. Redan vid mindre justeringar av makrofaktorer (exempelvis räntenivåer och växelkurser) kan konsumenters optimism och framtidstro öka och leda till att den uppdämda efterfrågan frigörs.

Att privatpersoner nu tvekar till bilköp behöver därför inte vara ett stort bekymmer över en längre period, även om det minskade beståndet absolut kommer att märkas på marknaden flera år framåt.

Relaterade pressmeddelanden:

Exporten av personbilar 2023 når rekordnivå

Svensk vagnpark i förändring del 1

Ämnen

Kategorier

Regioner


vroom specialiserar sig på analys och rådgivning kopplat till den svenska fordonsbranschen. Utöver att stötta våra kunder med att utveckla sin affär, har företaget som tydlig ambition att verka för en bredare positiv förändring i de branscher man verkar.

Kontakter

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Presskontakt Försäljningschef 08 – 55 60 35 90

“Från faktabaserad analys till konkret affärsnytta – smidiga lösningar som håller dig i framkant, idag och imorgon”

vroom specialiserar sig på analys och rådgivning kopplat till den svenska fordonsbranschen. Utöver att stötta våra kunder med att utveckla sin affär, har företaget som tydlig ambition att verka för en bredare positiv förändring i de branscher man verkar.

vroom Stockholm AB
Sicklastråket 3
13154 Nacka
Sweden