Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bygg mer energieffektivt

Frågan om det lönar sig att bygga mer energieffektivt fick ett omedelbart ja från en enig debattpanel på ett av byggmaterialkoncernen Saint-Gobains seminarier under Almedalsveckan på onsdagen. Det lönar sig både på kort och lång sikt med bättre komfort, lägre kostnader och högre värde på byggnaderna. Tuffare krav från Boverket och bättre beställare var två andra önskemål som framfördes under debatten.

Patrik Andersson från Saint-Gobain ISOVER inledde med att presentera hur företagets produkter kan bidra till en lägre CO2-belastning sett under en byggnads livstid.
  – Om vi tar hänsyn till att en byggnad används under minst 60 år, vilket är lågt räknat sänks totala CO2-utsläppen med nästan 70 procent om man ökar isolervolymen med ca 40 procent, förklarade Patrik Andersson. Det handlar alltså inte bara om högre komfort och bättre ekonomi när man förbättrar isolernivån, utan även miljöfördelar.

Att energieffektivt byggande står högt på dagordningen intygades även av Cecilia Löfgreen, ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla Kommun.
  – Vi ska bygga ungefär 16 000 nya bostäder i vår nya stadsdel Barkarbystaden och intilliggande Veddesta och där är kravet att energianvändningen är 30% lägre en vad som anges i BBR, berättade hon. Vi är övertygade om att de som flyttar hit lägger stor vikt vid att bo i hus med låg energianvändning och att det blir ett mervärde för våra invånare.

Kraven i BBR diskuterades livligt och panelen ifrågasatte Boverkets förvånansvärt försiktiga hållning.
  – Det är förvånansvärt att man inte skärper kraven snabbare än det vi ser i nya BBR, menade Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. En myndighet ska inte vänta på att branschen har ny teknik på plats innan kraven skärps utan istället driva branschen framåt med tuffare kravställning.

Detta höll Patrik Andersson och också Staffan Haglind, Green Business Officer på Skanska AB med om. Staffan Haglind fortsatte och berättade om Skanskas arbete med energieffektivare byggnader och pekade på att det idag finns betydligt bättre kunskap om energieffektivitet i byggnader.
  – Det har hänt väldigt mycket de senaste åren och vi förbättrar vårt kunnande hela tiden, berättade han. Vi har ett stort kunnande inom det här området som vi successivt för in i vår produktion utan att detta fördyrar byggkostnaden. Sedan ser vi gärna att beställare och föreskrivare lär sig mer om det här området och blir tydligare i sina krav.

Slutligen frågade Bengt Wånggren när byggindustrin ska börja med fossilfri produktion.
  – Det är en mycket viktig fråga för industrin att jobba med och jag skulle vilja se att byggindustrin tar tag i den snarast, menade Bengt Wånggren. Jag är övertygad om att det kommer bli en viktig trovärdighetsfråga för industrin framöver.

Både Patrik Andersson och Staffan Haglind fångade upp frågan och höll med om att detta är en viktig utmaning att arbeta vidare med.

Kontakt:
Patrik Andersson, Marknadsdirektör Saint-Gobain ISOVER
E-post: patrik.andersson@saint-gobain.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Weber är ett varumärke som i Sverige marknadsförs av Saint-Gobain Byggprodukter AB.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinker, -lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar drygt 300 anställda till en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK. Läs mer på www.weber.se.

Presskontakt

Marith Harén

Presskontakt Kommunikationschef 0708-555 197

Relaterat innehåll

Relaterade event

Weber - sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB som ingår i den franska Saint-Gobain koncernen. www.se.weber

Weber, Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Sverige