Gå direkt till innehåll
Vision över hur det nya Ideontorget kan komma att se ut.
Vision över hur det nya Ideontorget kan komma att se ut.

Nyhet -

Nu planerar vi för framtidens kontor vid Ideontorget

Med mindre än ett år kvar tills nya spårvägen mellan Lund central och ESS står klar börjar planerna för området runt hållplatsen Ideontorget ta form. Med byggrätter på båda sidor om spåren har Wihlborgs en unik möjlighet att vara med och utveckla den närliggande miljön. Innovation, smart teknik och brett serviceutbud är några av sakerna som kommer känneteckna kontoren som planeras vid Ideontorget.

Hållplatsen Ideontorget ligger mitt i hjärtat av Ideon Science Park. Här har Wihlborgs en byggrätt på cirka 30 000 kvadratmeter. Under hösten har vi påbörjat planeringen av de ca 9 000 m² som ingår i den första etappen, som ligger direkt norr om hållplatsen. En fastighet som kommer bli Ideons nya ikonbyggnad – ett innovativt kontorshus för framtidens hyresgäster.

- Med de nya husen invid Ideontorget blir hela Ideon en ännu mer attraktiv, hållbar och över dygnet mer levande stadsdel, säger Maria Ivarsson, regionchef för Wihlborgs i Lund.

Innovationsmiljöer med moderna arbetsplatser

Här planeras rum för mer innovationsmiljöer med moderna arbetsplatser. En möjlighet att koppla ihop stora funktionella ytor men även små och spännande lokaler med fina utblickar.

- Vi vill skapa en byggnad som sticker ut och samtidigt tar hänsyn till miljön och människorna som skall arbeta där. Fastigheten kommer uppfylla högt ställda hållbarhetskrav och huset certifieras som Miljöbyggnad Guld, berättar Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.

Hållbarhet för människa och fastighet

Ambitionen är också att certifiera fastigheten enligt WELL. WELL är en certifiering för byggnader som sätter människans hälsa och välmående i centrum. I WELL-fastigheter har bland annat ljus och belysning, inomhusluft, grönska och utformning som uppmuntrar till rörelse och gemenskap framträdande roller.

Det är viktigt med ett hållbarhetsperspektiv som rör både fastigheten och människan. Därför söker vi efter smart teknik och innovationer som bidrar till hållbarhet, vilket även speglar identiteten av Ideon i en modern tappning.

- Unikt för projektet är vår ambition om ett klimatneutralt hus. Det händer mycket inom teknik och material inom fastighetsområdet just nu, något vi följer nära. Vårt stora bestånd ger oss möjlighet att testa innovativa lösningar och sedan föra dem vidare till nya projekt, säger Helena Pålsson.

Ideontorget - ett kommunikationsnära centrum

Ideontorget blir ett nytt centrum på Ideon med liv och rörelse dygnets alla timmar. Det nya centrumet med torgkänsla kommer kunna erbjuda ett koncentrerat utbud av service, butiker och restauranger vilket många som arbetar på Ideon saknar idag.

- Här ges unika förutsättningar för att skapa ett kommunikationsnära centrum och en attraktiv mötesplats för hela Ideon, säger Maria Ivarsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Ivarsson

Maria Ivarsson

Regionchef Lund 046-590 62 19

Relaterat innehåll

Vårt hjärta slår för våra hyresgäster och för Öresundsregionen

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Vi erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Våra fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och vi är marknadsledande i de tre svenska städerna. Vi ser oss som en regionsbyggare och därför lägger vi stort fokus på att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av Öresundsregionen.

Wihlborgs Fastigheter
Stora Varvsgatan 11 (Gängtappen)
201 20 Malmö
Sverige