Skip to content
Hitachi Rail digitaliserer 140 km jernbanelinje som forbinder Sverige og Norge i nord

Press release -

Hitachi Rail digitaliserer 140 km jernbanelinje som forbinder Sverige og Norge i nord

• Hitachi Rail skal sammen med det svenske Trafikverket oppgradere den første linjen i det svenske jernbanenettet til ERTMS.

• Det nasjonale oppgraderingsprogrammet starter med Malmbanen, som går fra den norsk-svenske grensen til Luleå havn.

• Kontrakten innebærer leveranse av Hitachis ERTMS Level 2-mark system på den 140 km lange linjen mellom Gällivare og Boden.

(Oslo, xx. mars 2021) – Hitachi Rail skal samarbeide med det svenske Trafikverket på oppgraderingen av signalanlegget til ERTMS Level 2 på den viktige «Malmbanan». Samarbeidet er en del av det svenske programmet for digitalisering av det svensk jernbane-nettet.

Kontrakten bekrefter Hitachi Rails muligheter til å bistå kundene i arbeidet med å bli ledende innen digitalisering, støtte bærekraftige initiativ og ligge i forkant av innovativ jernbane-teknologi. Innenfor rammene av kontrakten skal Hitcahi Rail levere ERTMS Level 2 base line 3.6 system til den 140 km lange strekningen, herunder 14 stasjoner.

Hitachi Rail startet samarbeidet med Trafikverket allerede 2008 med oppgradering av Haparanda-banan med ERTMS-teknologi, som et pilotprosjekt.

–Vi er stolt av at Trafikverket igjen gir Hitachi Rail tillit og at vi kan bidra i moderniseringen av denne viktige strekningen nord i Sverige. Hitachi Rail vil også kunne bistå i de kommende initiativene for å oppgradere resten av jernbanenettet i Sverige innen 2030, primært ScanMed Øst og ScanMed Vest, sier Eric Morand, nordisk sjef for Hitachi Rail.


For mer informasjon, kontakt:

Hitachi Rail: Nadia Alves-Pires, epost: nadia.alves-pires@hitachirail.com

Priv til red:

• ERTMS er forkortelse for European Railway Traffic Management System. Hitachi Rails ERTMS-løsninger brukes på store jernbane-nettverk rundt om i hele verden; I Europa, Asia, Afrika og Midt-Østen – på konvensjonelle nettverk, lokalnettverk og høyhastighetsnettverk.

• Hitachi Rails jobber målrettet for å sikre innovative løsninger, og har nylig inngått avtale om å overta Perpetuum, som leverer skybaserte fjernstyrings-monitorering, og inngått samarbeidsavtale med Hyperdrive, som produserer jernbanebatteri. For mer informasjon, se her.

Related links

Subjects

Categories


About Hitachi Rail: Hitachi Rail is a fully integrated, global provider of rail solutions across rolling stock, signalling, service & maintenance, digital technology and turnkey solutions. With a presence in 38 countries across six continents and over 12,000 employees, our mission is to contribute to society through the continuous development of superior rail transport solutions. We are proud of our global achievements, from our world ­famous ‘bullet trains’, to our signalling solutions and turnkey projects, state­-of-the-art traffic management and digital solutions. Drawing on the wider Hitachi Group’s market-leading technology and research-and-development capabilities, we strive for industry leading innovations and solutions that can deliver value for customers and sustainable railway systems that benefit wider society. For information about Hitachi Rail, visit www.hitachirail.com

Welcome to Hitachi Rail

Hitachi Rail is a fully integrated, global provider of rail solutions across rolling stock, signalling, service & maintenance, digital technology and turnkey solutions.

Hitachi Rail - English
1 New Ludgate, 60 Ludgate Hill
EC4M 7AW London
United Kingdom
Visit our other newsrooms