Skip to content
Hitachi Rail och Tågåkeriet I Bergslagen AB samarbetar för att implementera ERTMS signalteknik för att harmonisera den skandinaviska järnvägen

Press release -

Hitachi Rail och Tågåkeriet I Bergslagen AB samarbetar för att implementera ERTMS signalteknik för att harmonisera den skandinaviska järnvägen

Hitachi Rail och Tågåkeriet I Bergslagen AB samarbetar för att implementera ERTMS signalteknik för att harmonisera den skandinaviska järnvägen

7 JulI, Hitachi Rail har tecknat ett nytt kontrakt för att designa och installera ERTMS (European Rail Traffic Management System) ombordsystem på tåg som trafikeras av Tågåkeriet I Bergslagen AB (även kallat Tågab) i Sverige och Norge. Moderniseringen av flottan kommer att förbättra den operativa effektiviteten, driftskompatibiliteten och tillgängligheten av fordonen, vilket minskar potentiella trafikstörningar.

Inom ramen för detta kontrakt kommer Hitachi Rail att designa, installera, testa, certifiera och driftsätta signalsystemet ombord baserat på senaste ERTMS-teknologin och STM-ATC2 – ett system som tillåter tågen att köra på konventionella linjer. Installationen kommer att utföras på Tågabs verkstad i Kristinehamn med Tågabs egen personal.

ERTMS är den mest avancerade tekniken för att digitalt styra tågs drift och den syftar till att harmonisera olika tågkontrollsystem. När de nya tågen som trafikeras av Tågab är utrustade med de driftskompatibla systemen, kommer de att åka sömlöst på linjer med blandad trafik genom Skandinavien, från Sverige till Norge, utan avbrott. Tekniken kommer också att möjliggöra automatiskt reglering av tågsäkerhetsfunktioner som att bromsa om en fara identifieras. Denna förmåga att upptäcka och hantera fel kommer att innebära att trafiken kan öka sin tillförlitlighet. På samma sätt, genom att reglera hastighet, acceleration och bromsning, kommer systemet att tillåta operatören att dra nytta av en lägre energiförbrukning och en ökad resurseffektivitet.

Lars Yngström – VD för Tågab: ”Vi är stolta och tacksamma över att ett världsledande företag som Hitachi Rail kommer att hjälpa ett litet regionalt järnvägsföretag i Sverige med, att ta detta steget mot framtiden! Vi är imponerade av den enastående kompetensen och förståelsen för våra villkor som har lett till detta kontrakt. Vi har lärt oss mycket av processen och hoppas nu att vi tillsammans med Hitachi Rail kan bidra till introduktionen av ERTMS i en bredare skala i Skandinavienl.”

Eric Morand – ansvarig för den Nordiska verksamheten hos Hitachi Rail säger: "Vi är glada över att arbeta för digitalisering och harmonisering av centrala tjänster mellan Norge och Sverige och att använda våra innovativa signallösningar för att skapa en mer pålitlig och effektiv service för passagerare. Jag är hedrad och tacksam för Tågab för deras förtroende för Hitachi Rail som en viktig partner för att förnya och stödja utvecklingen av smart och hållbar järnvägsmobilitet där samhällen i hela Skandinavien kan gynnas."

Hitachi Rail är en global industriledare inom digital signalering och är den första leverantören att introducera ERTMS- teknologin i Europa – i Storbritannien, Italien, Spanien och Frankrike samt på de mycket konkurrensutsatta marknaderna i Kina och Indien. Lösningen och produkterna designade av Hitachi Rail utnyttjar Hitachi Groups övergripande innovationsförmåga inom områdena digitalisering, koldioxidutsläpp och hållbarhet för att svara på utvecklingen och ökande krav från städer och befolkning runt om i världen.

SLUTAR

För mer information eller mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

Nadia Alves Pires - Marknadschef & Kommunikation – Nord-, Centraleuropa & Afrika

Telefon +33 (6) 76 95 16 46 – nadia.alves-pires@hitachirail.com

Noteringar till redaktörerna:

Om Hitachi Rail

Hitachi Rail är en helt integrerad, global leverantör av järnvägslösningar inom rullande materiel, signalering, service och underhåll, digital teknik och nyckelfärdiga lösningar. Med närvaro i 38 länder, på 6 kontinenter och med över 12 000 anställda är vårt uppdrag att bidra till samhället genom kontinuerlig utveckling av överlägsna järnvägstransportlösningar. Vi är stolta över våra globala framsteg, från våra världsberömda "bullet trains", till våra signallösningar och nyckelfärdiga projekt, toppmodern trafikledning och digitala lösningar. Med utgångspunkt i den bredare Hitachi-koncernens marknadsledande teknik-, forsknings- och utvecklingskapacitet strävar vi efter branschledande innovationer och lösningar som kan leverera värde för kunder och bidra till hållbara järnvägssystem som gynnar samhället i stort.

www.hitachirail.com

Om Tågab

Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) är en av de första fristående tågoperatörerna i Sverige efter avregleringen. Företaget grundades 1994. Tågab är nu det mest kompletta järnvägsföretaget i Sverige med gods- och persontrafik, verkstäder och lokal infrastruktur. Tågab äger 35 lok, 21 personvagnar, 3 motorvagnar och 180 godsvagnar i drift, alla underhållna i Kristinehamn tillsammans med ett antal andra järnvägsfordon som ägs av andra operatörer. Tågab sysselsätter 165 personer varav 60 arbetar på verkstaden och är EMC-certifierad (Entity in charge of Maintenance) för både lok och godsvagnar för alla 4 ECM-funktioner.

www.tagakeriet.se

Subjects

Categories


About Hitachi Rail: Hitachi Rail is a fully integrated, global provider of rail solutions across rolling stock, signalling, service & maintenance, digital technology and turnkey solutions. With a presence in 38 countries across six continents and over 12,000 employees, our mission is to contribute to society through the continuous development of superior rail transport solutions. We are proud of our global achievements, from our world ­famous ‘bullet trains’, to our signalling solutions and turnkey projects, state­-of-the-art traffic management and digital solutions. Drawing on the wider Hitachi Group’s market-leading technology and research-and-development capabilities, we strive for industry leading innovations and solutions that can deliver value for customers and sustainable railway systems that benefit wider society. For information about Hitachi Rail, visit www.hitachirail.com

Welcome to Hitachi Rail

Hitachi Rail is a fully integrated, global provider of rail solutions across rolling stock, signalling, service & maintenance, digital technology and turnkey solutions.

Hitachi Rail - English
1 New Ludgate, 60 Ludgate Hill
EC4M 7AW London
United Kingdom
Visit our other newsrooms