Skip to main content

Společnost Mondelēz International pokročila v dosažení cílů programu Call For Well-being

Tisková zpráva   •   Čvc 19, 2016 15:55 CEST

 • Společnost snížila využití obalových materiálů, emise skleníkových plynů, množství odpadu a spotřebu vody a překonala tak své cíle udržitelného rozvoje stanovené v roce 2015.
 • Společnost rozšířila možnosti výběru velikosti porce a navýšila podíl celozrnných složek napříč portfoliem produktů, aby dosáhla své ambice stát se celosvětovým lídrem v oblasti zdravých svačin.

PRAHA 19. července 2016 – Společnost Mondelēz International zveřejnila zprávu ze svého programu nazvaného Call For Well-being. Zpráva je přehledem toho, jak přední světový výrobce cukrovinek a svačin naplnil své ekologické cíle z roku 2015 a zároveň stanovuje další aktivity zaměřené na minimalizaci dopadů klimatických změn, a to až do roku 2020. Dokument dále popisuje kroky, které společnost Mondelēz International činí ve snaze naplnit svou ambici stát se globálním lídrem v nabídce zdravých svačin konzumovaných mezi hlavními jídly.

„Náš růst je přímo spojený se zdravým rozvojem naší planety, s životy lidí, kteří vyrábějí a konzumují naše výrobky, i s komunitami, kterým sloužíme,“ řekla Irene Rosenfeld, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti. „Od založení naší Call For Well-being platformy dosahujeme neustálého pokroku v plnění našich závazků. Solidní výsledky z roku 2015 společně s nově stanovenými cíli udržitelného rozvoje do roku 2020 je pak dále rozšiřují a zároveň podporují naši ambici stát se celosvětovým lídrem v oblasti zdravých snacků.“

Program Call For Well-being, který byl zahájen v roce 2013, se zaměřuje na čtyři oblasti klíčové pro udržení dobrých životních podmínek na světě, které může Mondelēz International výrazně ovlivnit: udržitelný rozvoj, zdravé svačiny zařazované mezi jídly, partnerství s komunitami a bezpečnost. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy společnosti v těchto oblastech:

Udržitelnost:

 • Produkce skleníkových plynů při výrobě byla omezena o 19 % na tunu, z původně plánovaného snížení o 15 %.
 • Úspora energie při výrobě byla snížena o 11 %, těsně se tak nepodařilo dosáhnout 15% hranice poklesu.
 • Odstraněním 48 500 tun obalových materiálů z předpokládané výše 22 500 tun překonala společnost cíl z roku 2015 dvojnásobně.
 • Snížení spotřeby vody o 17 % na tunu přesáhlo původně stanovenou 15% hranici.
 • Poklesem produkce čistého odpadu o 70 % na tunu se podařilo dosáhnout pětinásobného navýšení původního 15% cíle.
 • V roce 2015 dosáhla společnost 68% objemu výroby s nulovým odpadem určeným na skládky z původně plánovaných 60 %.
 • Společnost dosáhla 75% objemu výroby sušenek v západní Evropě z pšenice Harmony, pěstované v rámci programu udržitelného pěstování pšenice.
 • Cíl pěstování kakaa z trvale udržitelných zdrojů se podařilo naplnit. Pro výrobu čokoládových cukrovinek se využilo celkem 21 % kakaa z trvale udržitelných zdrojů.
 • V roce 2013 byl dodržen cíl používat ze 100 % palmový olej certifikovaný RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Na konci roku 2015 bylo 90 % palmového oleje dohledatelných až k místu původu.

Zdravé svačiny mezi jídly

 • Podařilo se dosáhnout 25% nárůstu v portfoliu jednotlivě balených výrobků s kontrolovatelnou velikostí porce.
 • Podařilo se zvýšit podíl celozrnných surovin o 25 %, a to pět let před původně stanoveným termínem.
 • Snacky z portfolia Better Choice se nyní podílí 25,5% podílem na tržbách společnosti.
 • I přes výrazné snižování obsahu sodíku a nasycených tuků u klíčových kategorií, jako jsou například sušenky, plánuje Mondelez snižovat tyto složky u celého sortimentu produktů. Do roku 2020 bude usilovat o 10% snížení napříč celým portfoliem. Na konci roku 2015 se podíl sodíku snížil o 1 % a podíl nasycených tuků o 2 % u všech produktů.
 • Plán uvádět informace o počtu kalorií na přední straně obalu Mondelez nadále dodržuje. Na konci roku 2015 se tento údaj objevil již u 68 % produktů.

Bezpečnost

 • Všech 150 výrobních závodů společnosti Mondelēz International získalo Certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (Foundation for Food Safety Certification 22000), uznávané iniciativy pro globální certifikaci bezpečnosti potravin.
 • I nadále zůstává prioritou zajištění prvotřídní bezpečnosti práce. V roce 2015 došlo ke 13% snížení frekvence úrazů s následkem pracovní neschopnosti a k 21% snížení celkové míry nehodovosti u zaměstnanců.

Spolupráce s komunitami

 • Zařazeny byly tři nové rozvojové programy pro děti a jejich rodiny v Mexiku, Jihoafrické republice a Spojených státech amerických.
 • I nadále zůstává cílem Mondelez investovat 50 milionů dolarů do partnerství s komunitami podporujícími zdravý životní styl. V roce 2015 bylo přiděleno 39 milionů dolarů (78 %) do těchto programů ve 13 zemích.

Krátké shrnutí zprávy najdete zde: http://bit.ly/28Mbrd6. Kompletní zprávu naleznete zde:http://bit.ly/28MbANy. Fakta shrnutá přehledně v infografice si můžete projít zde: http://bit.ly/28KVSws.

O společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o.

Společnost Mondelez Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává téměř 100 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe belVita Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 3 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

Zprávu ve slovenské jazykové verzi naleznete ke stažení níže ve verzi pro Word.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Daniela Schnurpfeil

Account Director

EMC Public Relations

T: 724 101 396

E: mondelez@emcgroup.cz

Přiložené soubory

Dokument PDF Dokument Word