Skip to main content

Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 všechny obaly recyklovatelné

Tisková zpráva   •   Lis 05, 2018 11:03 CET

  • Všechny papírové obaly budou zároveň už do roku 2020 z udržitelných zdrojů 
  • Do roku 2020 společnost celosvětově zredukuje 65 milionů kilogramů obalového materiálu 
  • Informace o recyklaci budou na všech obalech produktů prodávaných v celém světě do roku 2025 

Praha 5. listopadu 2018 – Společnost Mondelēz International se zavazuje mít do roku 2025 pouze recyklovatelné obaly a zároveň uvádět informace o správné recyklaci na každém obalu svých produktů. Ve spolupráci s dalšími partnery přitom bude usilovat o shromažďování a recyklaci obalových materiálů na všech trzích světa. Uvedené závazky jsou součástí strategie společnosti směřující k oběhovému obalovému hospodářství a mají pomoci k naplnění dlouhodobého cíle nulového obalového odpadu. V České republice je společnost jedním z akcionářů společnosti EKO-KOM, která provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů. Díky činnosti tohoto neziskového subjektu u nás 73 % obyvatel aktivně třídí odpady. Místní systém přitom patří mezi jeden z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě. 

„Coby přední světová výrobní a prodejní společnost se zavazujeme používat recyklovatelné obaly a materiály z udržitelných zdrojů jako součást našeho aktivního přispění k zavedení oběhového hospodářství a omezení tohoto odpadu,“ uvedl Rob Hargrove, viceprezident pro výzkum, rozvoj, kvalitu a inovace. „Plastový odpad a jeho dopad na planetu je široká problematika intenzivně sledovaná našimi spotřebiteli a vyžaduje komplexní odpověď. Společně s partnery z celého odvětví, stejně jako veřejnými a soukromými subjekty, můžeme pomoci při vývoji praktických řešení, která povedou k pozitivnímu dopadu na životní prostředí,“ doplňuje Hargrove a zároveň dodává, že většina obalů společnosti je již recyklována, recyklovatelná nebo připravena k recyklaci. Zhruba 75 procent jejích obalových materiálů je vyrobeno ze skla, papíru nebo kovu a asi 70 procent papírových obalů pochází z udržitelných zdrojů. 

Společnost Mondelēz International má zároveň řadu dalších závazků týkajících se dopadu své činnosti na životní prostředí. Především jde o udržitelné pěstování surovin, kde má pro své klíčové komodity kakao a mouku vlastní programy, ale i o omezení dopadu samotné výrobní činnosti. V České republice je vlajkovou lodí továrna v Opavě, jejíž nová hala je držitelem mezinárodní certifikace pro ekologicky šetrné budovy. Kromě úsporného osvětlení a vytápění se zde například používá dešťová voda pro splachování toalet. 

Podle zprávy společnosti EKO-KOM se podařilo v roce 2017 v České republice vytřídit a předat k dalšímu zpracování tři čtvrtiny všech vyprodukovaných obalů. „Díky husté sběrné síti kontejnerů a dlouhodobé komunikaci u nás pravidelně třídí odpady velmi vysoké procento populace,“ říká ředitel komunikace Lukáš Grolmus ze společnosti EKO-KOM a dodává: „Sběr, třídění a recyklace odpadů je komplexní proces, jehož aktivní součástí musí být výrobci, spotřebitelé, ale i obce a další subjekty. Díky osvětovým a vzdělávacím programům se nám daří zvyšovat povědomí o významu a důležitosti odpovědného nakládání s odpady. Vítáme a podporujeme proto i takové aktivity našich klientů, které pomáhají udržovat naši planetu v lepší kondici,“ dodává Grolmus s tím, že díky aktivnímu přispění umožnila společnost Mondelez v České republice jenom v loňském roce zpětný odběr a recyklaci 3 519 tun obalových odpadů. 

CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 160 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 160 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

Přiložené soubory

Dokument Word