Skip to main content

Společnost Mondelēz International opět pokročila v dosažení svých cílů udržitelného rozvoje

Tisková zpráva   •   Srp 07, 2017 14:10 CEST

 • Společnost úspěšně splnila své cíle udržitelného rozvoje týkající se jednak rozšíření nabídky výrobků s kontrolovatelnou velikostí porce a snacků z portfolia Better Choice, dále zvýšení podílu celozrnných surovin a také uvádění informace o počtu kalorií na přední straně obalu u všech svých výrobků na celém světě
 • Společnost pokračuje v cestě za dosažením dalších cílů udržitelného rozvoje do roku 2020 ve snaze o snížení emisí skleníkových plynů, spotřeby vody, množství odpadu a obalových materiálů

7. srpna 2017 – Společnost Mondelēz International zveřejnila zprávu týkající se jejího programu Impact for Growth. Zpráva popisuje, jak přední světový výrobce cukrovinek a svačin v roce 2016 s náskokem splnil několik ze svých cílů z oblasti trvale udržitelného rozvoje, čímž opět potvrdil svou ambici stát se celosvětovým lídrem v oblasti zdravých svačin. Zpráva zároveň popisuje pokrok, který společnost v loňském roce učinila ve snaze o naplnění svých cílů z oblasti udržitelného zemědělství a ekologické stopy do roku 2020, zaměřených na minimalizaci dopadů klimatických změn.

„Naše budoucnost spočívá v tom, že budeme pomáhat lidem svačit vyváženým způsobem a užívat si života s výrobky, které jsou získávány, vyráběny a dodávány bezpečně a udržitelně,“ uvedla Irene Rosenfeld, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti. „To je důvod, proč se soustředíme na to, abychom přinášeli pozitivní změny lidem i celé planetě při současném růstu naší společnosti. Jsem hrdá na náš výrazný pokrok v plnění těchto cílů a především v oblasti zdravých svačin, kde jsme mnoho z našich cílů splnili před termínem. Budeme stavět na těchto základech a pokračovat i nadále autenticky, bezúhonně a transparentně.“

Mondelēz International se zaměřuje na čtyři oblasti klíčové pro udržení dobrých životních podmínek na světě, které může výrazně ovlivnit: udržitelný rozvoj, zdravé svačiny zařazované mezi jídly, partnerství s komunitami a bezpečnost. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy společnosti v těchto oblastech za rok 2016:

Udržitelnost

 • Snížení absolutních emisí CO2 z výroby o 7 %.
 • Snížení spotřeby vody o 18 % prioritně na místech, kde je voda vzácná.
 • Odstraněním 46 300 tun obalových materiálů bylo dosaženo dvou třetin z celkového plánu do roku 2020.
 • Dopad Cocoa Life, který je vlastním programem společnosti pro udržitelné pěstování kakaa, se zvýšil o 20 % a zasahuje nyní 92 tisíc farmářů z 861 komunit.
 • Cíl používat ze 100 % palmový olej certifikovaný RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) byl opět udržen. Na konci roku 2016 přitom bylo 96 % palmového oleje dohledatelných až k místu původu.
 • 15 % vajec použitých ve výrobcích v USA, Kanadě a Evropské unii bylo z chovů bez klecí, což je v souladu s plánem využívat 100 % vajec z chovů bez klecí v roce 2020 v USA a Kanadě a v roce 2025 v EU..

Zdravé svačiny mezi jídly

 • Původní cíl 25% nárůstu v portfoliu jednotlivě balených výrobků s kontrolovatelnou velikostí porce byl s náskokem překročen dosažením 39% nárůstu.
 • Další cíl byl také předčasně splněn – snacky z portfolia Better Choice nyní představují více než 25 % z celkových tržeb společnosti.
 • Stejně tak byl splněn i plán uvádět informace o počtu kalorií na přední straně obalu na všech našich výrobcích na celém světě.
 • U celého sortimentu produktů byl opět vylepšen nutriční profil, a to jak zvýšením podílu celozrnných surovin o 25 % (tento cíl byl tedy již s náskokem splněn), tak také snížením nasycených tuků o 6 % a sodíku o 5 %.

Bezpečnost

 • Celkový počet nehodových událostí s ohlašovací povinností se snížil o 30 % a zároveň došlo k 21% snížení celkové míry nehodovosti u všech zaměstnanců. I nadále zůstává prioritou zajištění prvotřídní bezpečnosti práce.
 • 84 % z našich externích výrobců a 96 % z našich dodavatelů je certifikováno certifikačním schématem schváleným institucí Global Food Safety Initiative (GFSI).

Spolupráce s komunitami

 • Investováno bylo již více než 42 milionů dolarů do partnerství s komunitami podporujícími zdravý životní styl v celkem 14 zemích. Tyto programy měly pozitivní vliv na veřejné zdraví v těchto klíčových ukazatelích: U účastníků těchto programů došlo k 12% nárůstu jejich nutričních znalostí, k 6% nárůstu jejich fyzické aktivity a o 11 % více z nich začalo jíst ovoce a zeleninu každý den.

Výhled do roku 2020

Zpráva dále popisuje plány společnosti Mondelēz International týkající se dalšího rozvoje portfolia zdravých svačin konzumovaných mezi hlavními jídly s cílem řešit oblasti, které jsou pro spotřebitele stále důležitější. Do budoucna pak společnost zaměří své úsilí do tří oblastí růstu – první je plán dvojnásobného růstu 10 stávajících značek z portfolia zdravých svačin oproti základnímu portfoliu produktů, druhou je vylepšování nutričního profilu a složení klíčových značek společnosti a třetí je plán na dosahování 15 % celkových tržeb společnosti prodejem individuálně balených snacků s kontrolovatelnou velikostí porce, které mají méně než 200 kalorií.

Krátké shrnutí zprávy najdete zde: http://bit.ly/2un4dBf. Kompletní zprávu naleznete zde: http://bit.ly/2wogiHH. Fakta shrnutá přehledně v infografice si můžete projít zde: http://bit.ly/2faRmji.

O společnosti Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) je přední světovou společností zaměřenou na výrobu cukrovinek a snacků. Její čisté tržby za rok 2016 dosáhly přibližně 26 miliard dolarů. Společnost působí ve 165 zemích světa a je jedničkou v segmentu sušenek, čokolád, žvýkaček, bonbónů a práškových nápojů. K jejím globálním značkám patří sušenky Oreo a belVita, čokolády Cadbury Dairy Milk a Milka a žvýkačky Trident. Mondelēz International je členem indexů Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 a Dow Jones Sustainability Index. Navštivte stránky www.mondelezinternational.com nebo sledujte společnost na Twitteru: www.twitter.com/MDLZ.

CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 165 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

Přiložené soubory

Dokument PDF Dokument Word