Skip to main content

Společnost Mondelēz International požaduje 100% trvalou udržitelnost a 100% transparentnost při získávání palmového oleje

Tisková zpráva   •   Lis 12, 2018 15:07 CET

Praha 12. listopadu 2018 – Společnost Mondelēz International dnes zintenzivnila svůj požadavek adresovaný dodavatelům palmového oleje, aby přijali cíl stoprocentní trvalé udržitelnosti a stoprocentní transparentnosti v celém odvětví produkce palmového oleje. Společnost takto apeluje na svůj dodavatelský řetězec i celé odvětví již od roku 2010.

V průběhu let společnost Mondelēz International soustavně zvyšovala své požadavky pro sebe i své dodavatele. Podařilo se jí přitom dosáhnout výrazného posunu s tím, že respekt dodavatelů k dodržování pravidel trvalé udržitelnosti a dohledatelnosti původu palmového oleje se neustále zvyšuje. V rámci odvětví je však stále potřeba pracovat na zlepšení postupů v dodavatelském řetězci, aby se zcela zamezilo odlesňování. Dodavatelé společnosti Mondelēz International dosahují díky přijetí principů stanovených v takzvaném Akčním plánu pro palmový olej[1] vysoké míry dohledatelnosti původu jejich palmového oleje, a to i nad běžný rámec celého průmyslu. Přesto stále existují rezervy ve srovnání se současnou situací a cílem dosažení stoprocentní trvalé udržitelnosti a transparentnosti.

K odstranění těchto rezerv je potřeba učinit další opatření v celém dodavatelském řetězci. Jejich nastavení přitom musí zároveň přinášet užitek lidem, ekosystémům i ekonomikám v zemích, kde je olej produkován. V souvislosti s nadcházejícím konáním šestnáctého ročníku konference týkající se udržitelné produkce palmového oleje[2] společnost Mondelēz International vyzývá dodavatele, aby:

1. se zavázali k mapování koncesí k produkci palmového oleje, které je klíčovým krokem k odpovědnosti a změně. Mapování koncesí umožňuje společnosti Mondelēz International a jejím dodavatelům identifikovat a zaměřit se na oblasti, kde hrozí největší riziko odlesňování. Mapování koncesí a jejich zveřejňování ale bohužel nepokračuje dostatečně rychle. V roce 2016 společnost Mondelēz International požádala svoje dodavatele, aby zmapovali všechna místa původu jimi nakupovaného palmového oleje na platformě Global Forest Watch (GFW), a zároveň, aby zde zveřejnili jejich vlastní koncese a zavázali své vlastní subdodavatele ke stejnému kroku. Ačkoliv v této oblasti bylo dosaženo značného pokroku, společnost nyní požaduje poskytnutí univerzální mapy koncesí pro celou skupinu dodavatelů a jejich subdodavatelů jako podmínku pro vzájemné obchodování.

2. jednali rychleji v zájmu zamezení odlesňování v jejich dodavatelském řetězci s palmovým olejem prostřednictvím časově vymezených nápravných opatření, jinak společnost Mondelēz International přistoupí k ukončení smluvních vztahů. Mondelēz International podporuje snahy o evidenci společností, které neprodukují palmový olej udržitelným způsobem, zároveň však nabízí příležitost k zjednání nápravy tam, kde vidí úsilí o zlepšení s konkrétními výsledky. Z důvodů porušení pravidel společnost v poslední době ukončila spolupráci s dvanácti dodavateli.

„Mondelēz International je nadále odhodlána podporovat změnu v odvětví produkce palmového oleje a dnešní krok proti dvanácti externím dodavatelům tento závazek vyjadřuje,“ uvedl Jonathan Horrell, globální ředitel pro oblast trvalé udržitelnosti společnosti Mondelēz International. „Budeme se nadále věnovat stávajícím a novým iniciativám, které usilují o účinnou změnu v rámci komunit věnujícím se produkci palmového oleje. Společnost chápe, že tento náročný úkol může být vyřešen pouze prostřednictvím spolupráce se všemi zainteresovanými stranami v celém dodavatelském řetězci, od pěstitelů palem až po dodavatele a zákazníky, a také místní samosprávu, vládní i nevládní organizace.“

Podrobnější informace naleznete na palmoil.mondelezinternational.com

[1]Palm Oil Action Plan

[2]16th Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil

CZ: Společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. jsou součástí skupiny společností Mondelēz International, která je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů. V současné době zaměstnává 90 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo a LU nebo žvýkačky Trident. Do portfolia produktů na českém a slovenském trhu patří značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v České republice a na Slovensku jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí. Obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami. Více na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational a www.twitter.com/MDLZ.

SK: Spoločnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. a Mondelez Slovakia s.r.o. sú súčasťou skupiny spoločností Mondelēz International, ktorá je popredným svetovým výrobcom čokolády, sušienok, žuvačiek a bonbónov. V súčasnosti zamestnáva 90 tisíc zamestnancov a svoje výrobky predáva v 165 krajinách. Medzi jej najznámejšie značky patria čokolády Milka a Cadbury, sušienky Oreo a LU alebo žuvačky Trident. Do portfólia produktov na českom a slovenskom trhu patria značky BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC či Zlaté. Mondelēz International je v Českej republike a na Slovensku jednotkou vo výrobe sušienok a čokoládových cukroviniek. V štyroch továrňach, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva takmer 2,5 tisíc ľudí. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva 430 produktov pod 19 značkami.

Ďalšie informácie nájdete na www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternationalwww.twitter.com/MDLZ.

Přiložené soubory

Dokument Word