Skip to main content

Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2017 10:45 CEST

Demonstrationsprojektet Fremtidens Renseanlæg har via stærke resultater og meget stor international interesse vist værdien af dansk clean tech og potentialet for udviklingsprojekter med støtte fra MUDP-fonden.

Fremtidens Renseanlæg indvies officielt den 8. juni, men har i løbet af sin fireårige udviklingsperiode allerede vist sin værdi som fyrtårnsprojekt. De miljømæssige resultater har været endnu bedre end forventet, og den internationale interesse er meget markant. De første kontrakter på eksport af de bæredygtige teknologier er allerede på plads, fulgt af en stærk og interessant pipeline af projekter.

"Billund BioRefinery har på ganske kort tid vist sin værdi på eksportmarkederne. Det er et fremtidens renseanlæg, der renser bedre, har et lavere energiforbrug og som udnytter ressourcerne i spildevandet mere end andre. Danmark har en stigende eksport af danske vandløsninger. Det skal vi dyrke og udvikle, så Danmark kan være med til at løse nogle af verdens miljøudfordringer samtidig med, at vi skaber danske arbejdspladser," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som selv besøgte anlægget i foråret 2016 for at få et personligt førstehåndsindtryk.

Projektet har på ganske kort tid bevist sin værdi på eksportmarkederne med de første kontrakter i hus på to anlæg til Sydkorea og flere interessante samarbejder på vej.

"Billund BioRefinery har bragt os i dialog med kundeemner over hele verden, som rummer nogle meget interessante muligheder – ikke bare for os, men for hele den danske miljøeksport. På den hjemlige front har projektet også vist, at veletablerede og effektive danske renseanlæg kan opgraderes til energiproducenter med endnu større grad af ressourcegenvinding og bidrag til cirkulær økonomi." fortæller adm. direktør Leif Bentsen fra miljøvirksomheden Krüger der i tæt samarbejde med Billund Vand har udviklet Billund BioRefinery.

Efter nøgleteknologien ExelysTM blev sat i drift, er alle forventninger til energiproduktion, rensegrader og reduktion af restprodukter til bortskaffelse mere end indfriet. Energioverskuddet sendes ud til el- og fjernevarmenettet og gavner lokalsamfundet, slam til bortskaffelse er kraftigt reduceret og den samlede mængde udledte næringsstoffer til recipienter er reduceret med ca. 60 pct.

I hele projektperioden har der været en markant interesse for at besøge anlægget, som har taget imod ca. 1600 besøgende fra Danmark og ca. 800 fra udlandet. Hertil kommer flere tusinde deltagere på internationale konferencer, hvor Billund BioRefinery er blevet inviteret verden rundt for at præsentere projektet. Interessen fortsætter usvækket, f.eks. med deltagelse på to konferencer i USA og ved Stockholm Waterweek til efteråret. Og det er vel at mærke besøg, hvor Billund BioRefinery ikke banker på som sælgere, men opfordres til at deltage på arrangørernes regning.

Anerkendelsen har også vist sig i form af en række hæderspriser, som f.eks. Svend Aukens miljøpris, EU Miljøprisen og Global Water Awards. Det sker i stor udstrækning i anerkendelse af visionerne bag projektet og den målrettede ambition om at omdanne affaldsstrømme til værdifulde ressourcer.

Ambitionen er i høj grad lykkedes i kraft af et velfungerende offentligt-privat partnerskab, hvor fælles mål og afstemte spilleregler har bidraget til et succesfuldt projekt.

”Med modellen ville vi fra start skabe en fælles identitet i projektet. Vi gjorde meget ud af at lade nøglemedarbejdere fra Krüger og Billund Vand lære hinanden at kende. Målet var ikke bare at skabe et teknologisk fyrtårnsprojekt, men at udvikle det med det størst muligt udbytte til gavn for alle parter”, siger adm. direktør Ole P. Johnsen.

Billund BioRefinery kombinerer en lang række teknologier på en unik måde, så der bl.a. bruges langt mindre energi til spildevandsrensning. Samtidig er det rensede spildevand langt renere end lovens krav, der hentes langt mere energi ud af spildevand og affald, og mængden af restproduktet slam reduceres og forfines til en lugtfri, let håndtérbar og meget effektiv organisk gødning for landbruget.

98 pct. af alt spildevand og kildesorteret madaffald bliver nu genanvendt i Billund, hvilket er helt unikt på verdensplan og skaber et helt nyt syn på, at spildevand/affald i dag må betragtes som værdifulde ressourcer.

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Vi er i dag en internationalt orienteret dansk virksomhed med 450 medarbejdere, der fokuserer på at levere tekniske løsninger tilpasset kundens behov. Vi leverer helhedsorienterede og miljøbæredygtige løsninger inden for vand og spildevand til industrier og offentlige myndigheder. Krüger er en del af det verdensomspændende Veolia, som vi ofte samarbejder med på internationale projekter.

Vedhæftede filer

Word-dokument