Skip to main content

​Fakta: De fleste privatskoler ligger i byerne

Nyhed   •   Jan 21, 2019 11:24 CET

#privateskoler

Fakta: De fleste privatskoler ligger i byerne

Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt* om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Der er en stor socioøkonomisk spredning blandt de private skoler. Dette er et væsentligt argument for at se på den enkelte privatskole og ikke kun på privatskolerne som helhed, når skoleformen diskuteres. Hvis man vælger at se på de private skoler som helhed, bør især de private skolers geografiske placering have betydning for måden at sammenligne elever i privatskoler og folkeskoler på.

De 59.885 elever, der pr. 1. oktober 2016 gik på en privatskole i Danmark, adskiller sig fra den gennemsnitlige folkeskoleelev ved i større grad at bo i eller nær København, Nordsjælland og de øvrige større provinsbyer i Danmark. Det er ganske enkelt her, de private skoler er placeret. At privatskolerne i overvejende grad ligger i de gamle købstæder skyldes, at initiativtagerne til privatskolerne i historisk kontekst var kendetegnet ved at være borgerskabet, handelsfolk og håndværksmestre m.fl., som netop holdt til her. Allerede i 1700-tallet tog disse forældre initiativ til de private skoler i bysamfundene, fordi de ønskede deres børn anderledes undervist.

De større byer i Danmark er i dag kendetegnet ved, at bosiddende her har en relativt højere indkomst, en længere uddannelse og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

*Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen debat. En debat, der til tider er præget af selvforstærkende, men udokumenterede ”fortællinger”. Det gælder både debatten om de offentlige og de private skoler. Analysefirmaet Epinion har udført undersøgelser for Danmarks Private Skoler, bl.a. ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau” og senest ”Ligheder og forskelle – private skoler og folkeskoler i lokalområder”. Undersøgelserne er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens medlemsskoler. Undersøgelserne viser en række interessante karakteristika, både i forhold til privatskolerne generelt og lokalt. Samtidig viser undersøgelserne en stor diversitet blandt de private skoler. Undersøgelsernes resultater understreger bl.a., at det er relevant at tale ind i privatskolernes værdimæssige, historiske og lokale kontekst, når skoleformerne er til debat.

Læs mere her