Skip to main content

Potilaskyselytutkimus: Tyypin 2 diabetespotilaat ovat huolissaan lisäsairauksista

Lehdistötiedote   •   Joulu 16, 2013 14:30 EET

Tiedote
16.12.2013

Vain joka neljännellä potilaalla on hoitosuunnitelma

Tänään julkistettu potilaskyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset tyypin 2 diabetespotilaat ovat tyytyväisiä hoitopaikkansa toimintaan, mutta heitä huolestuttavat lisäsairaudet ja painon nousu.

Bristol-Myers Squibbin ja AstraZenecan Diabetesallianssin teettämä potilaskyselytutkimus selvitti suomalaisten tyypin 2 diabetespotilaiden kokemuksia diabeteksen hoidosta sekä hoidon tarpeista. Kyselyyn vastasi marraskuussa verkossa 507 henkilöä, joilla on todettu tyypin 2 diabetes.

Vastaajista 77 % on usein tai joskus huolissaan diabeteksestaan. Eniten huolestuttavat diabeteksen lisäsairaudet, painonnousu ja ennenaikainen kuolema.

Suurin osa kyselyyn vastanneista pitää omaa rooliaan diabeteksen hoidossa tärkeänä. Vastaajista 63 % on mielestään suurimmaksi osaksi vastuussa hoidostaan, mutta ottaa tarvittaessa yhteyttä hoitajaan tai lääkäriin. Huonossa hoitotasapainossa olevat diabetespotilaat hoitavat sairauttaan muita harvemmin liikunnalla ja ruokavaliolla, ja he ovat muita useammin ylipainoisia.

Vastaajista vain 25 % on tehnyt henkilökohtaisen hoitosuunnitelman lääkärin kanssa. Joukossa on 59 ammatissaan autoa tarvitsevaa, joista vain 17 %:lla on henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Ammatissaan autoa tarvitsevia hoidettiin muita useammin työterveyshuollossa.

Ohjausta kaivataan unen häiriöihin, jalkojen hoitoon ja seksuaalielämään

Suomalaiset tyypin 2 diabetespotilaat ovat tyytyväisiä hoitopaikkansa ohjaukseen ja neuvontaan. Erittäin tai melko tyytyväisiä vastaajat ovat hoitopaikkansa ohjaukseen tupakoinnin lopettamisessa (86 %), verenpaineen hoidossa (84 %) ja alkoholin käytön vähentämisessä (83 %). Vähiten vastaajat kokevat saavansa tukea seksuaalielämän huomioimisessa (56 %), jalkojenhoidossa (44 %) ja unen häiriöissä (43 %).

Tyypin 2 diabetesta sairastavilta kysyttiin myös eri hoitomuodoista. Ruokavalio- ja liikuntahoito
on käytössä 71 %:lla, insuliinihoito 23 %:lla, muu pistoshoito 7 %:lla ja tablettihoito 81 %:lla vastaajista.

Suurin osa vastaajista pitää lääkärin tai hoitajan kanssa keskusteltua lääkehoidon toteuttamista melko tai erittäin helppona (92 %). Yleisin lääkehoidon toteutukseen liittyvä vaikeus on pelko hoidon haittavaikutuksista.

Hoitomotivaation tärkeimpinä tekijöinä vastaajat pitävät sitä, että lääke otetaan tablettina (90 %),
tabletti otetaan kerran päivässä (84 %) ja että lääke otetaan pistoksena kerran viikossa (48 %).

Kyselyn mukaan lääkäri tai hoitaja kertoo vain vähän eri hoitovaihtoehdoista potilaalle.  Vastaajista 81 % on kuullut metformiinista ja 33 % insuliinista. Uusista hoitovaihtoehdoista tiedetään vähän. Valtaosa potilaista arvioi, että korvattavuus vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää määrättyä lääkettä.

Tärkeimpinä tiedonhakukanavina pidetään lääkäriä, hoitajaa, internetiä ja Diabeteslehteä.

Tutkimuksesta

Kyselyssä selvitettiin, mistä potilaat hankkivat tietoa diabeteksesta ja diabeteksen uusista lääkehoidoista. Kyselyssä selvitettiin myös potilaiden tyytyväisyyttä hoitonsa tasoon ja lääkehoitoihin sekä diabetekseen liittyviä huolia.

Otos kerättiin 1. - 19.11.2013 sähköpostikutsuin sekä avoimen linkin kautta Diabetesliiton sivujen kautta. Kyselyyn vastasi 507 tyypin 2 diabetespotilasta, joista naisia oli 221 ja miehiä 260.

Diabeteksesta

Diabetes on eräs nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa. Diabetesta sairastaa yli 500 000 suomalaista. Tyypin 2 diabetesta sairastavien osuus on noin 75 % kaikista diabetesdiagnoosin saaneista potilaista. Ennusteen mukaan sairastuneiden määrä voi jopa kaksinkertaistua seuraavien 10–15 vuoden aikana.1 Terveydenhuoltolain mukaan hoidon ja kuntoutuksen toteutukselle on tarvittaessa laadittava hoito- ja kuntoutussuunnitelma.2

Bristol-Myers Squibb ja AstraZeneca 

Allianssi keskittyy edistämään diabetespotilaiden yksilöllistä ja suositusten mukaista (ADA American Diabetes Association, EASD European Association for the Study of Diabetes ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksia).. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti ja innovatiivisesti tyypin 2 diabeteksen hoitoa. Diabeteslääkkeiden valikoima on Suomen markkinoiden laajin.

AstraZeneca

AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti. www.astrazeneca.com

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb on maailmanlaajuisesti toimiva biolääkeyritys, joka on sitoutunut keksimään, kehittämään ja valmistamaan innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat vaikeasti sairaita potilaita. Investoimme vuosittain kolme miljardia dollaria sellaisten lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joille on olemassa suuri tarve. Lääkkeemme auttavat miljoonia potilaita maailmassa heidän kamppaillessaan nivelreumaa, syöpää, ateroskleroosia, hiv/aidsia, hepatiittia ja diabetesta vastaan. Lisätietoja osoitteessa www.bmsfinland.fi

Lisätietoja:

Tero Oinonen, toimitusjohtaja,
AstraZeneca, puhelin 040-3301306

Sami Hyvönen, maajohtaja,
Bristol-Myers Squibb, puhelin 050-4413175.

Viitteet:

1)  Käypä hoito -suositus 12.9.2013, Diabetes

2)  Terveydenhuoltolaki 24§ (785 / 1992) 4 a §


102313.011_1213_FI

AstraZenecasta:
AstraZeneca on maailman johtavia lääketutkimukseen ja innovatiivisten reseptilääkkeiden kehitykseen
panostavia yrityksiä. Olemme keskittyneet niihin sairauksiin, joissa uusia lääkehoitoja tarvitaan kaikkein eniten. Näitä ovat endokrinologiset sairaudet kuten diabetes, syöpätaudit, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, infektiot, keskushermoston sekä hengityselinten sairaudet. Myös biologisten lääkkeiden ja rokotteiden kehityksemme on maailman huipputasoa. AstraZeneca toimii yli sadassa maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa osoitteista www.astrazeneca.fi tai www.astrazeneca.com.