Skip to main content

Akvaplan-niva har kartlagt kunnskapsstatus rundt miljøeffekter av lakselusmidler

Nyhet   •   okt 10, 2016 15:30 CEST

Akvaplan-niva rapporterte nylig resultatene fra et prosjekt om miljøeffekter av legemidler som anvendes mot lakselus. Prosjektet, som er en sammenstilling av eksisterende forskning på tematikken, er finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond. De sentrale funnene i prosjektet er:

Den eksisterende kunnskapen på dette området er i hovedsak basert på laboratoriestudier.

Laboratoriestudiene viser at lusemidlene kan ha negativ effekt på andre arter dersom disse blir utsatt for store nok mengder over lang nok tid. Det er variasjoner mellom ulike dyregrupper med tanke på hvilke lusemidler som de er mest følsomme for og variasjon i hvilke konsentrasjoner av lusemidlene som påvirker ulike grupper av dyr. Generelt kan man likevel si at krepsdyr er mest følsomme for lusemidler.

Man vet en god del om hvilke effekter dagens lusemidler kan ha på arter på land og i ferskvann, men vi vet mindre om hvordan lusemidlene påvirker marine arter.

De fleste studiene har fokusert på akutte effekter og det er lite kunnskap om eventuelle langtidseffekter.

Vi vet lite om lusemidlenes effekt på økosystemer, for grupper av dyr og for populasjoner. Dette på grunn av at det er gjennomført få studier som egner seg for risikovurdering på økosystem-nivå.

Se nederst i nyhetssaken for link til oppslag om prosjektet på kyst.no og pdf versjon av prosjektrapporten.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy