This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Der stemmes på kongress. Foto: Lars-Andreas Irgens, BFO

BFO Kongress 2020

02 juni 12:00 – 04 juni 15:00

Quality Airport Gardermoen

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25 % av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer.

BFOs 11. ordinære kongress avholdes 2. - 4. juni 2020 på Quality Airport Gardermoen

Emner

Tags


BFO er Norges største tjenestemannsorganisasjon for militært personell. Ca 10.400 medlemmer totalt gjør BFO til den nest største organisasjon i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat. BFO er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer i alle aldre og gradsnivåer. BFO har en demokratisk struktur, bygget på lokal tilstedeværelse gjennom mer enn 50 lokalforeninger i 5 regioner, kombinert med en ressurssterk sentral administrasjon. Som arbeidstakerorganisasjon er BFO opptatt av hva vi oppnår i arbeidet med å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter.

Pressekontakt