Skip to main content

Tilsvar; Forsvaret vokter våre havområder

Nyhet   •   jul 19, 2019 11:15 CEST

Fly i luften alene løser ikke de oppgavene Forsvaret er satt til å håndtere. Foto: Anton Ligaarden, Forsvaret

Forsvarsministeren føler tydeligvis behovet for å forklare folk i Nord at «Forsvaret tar vare på dere». Problemet er at fly i luften alene ikke løser de oppgavene Forsvaret er satt til å håndtere.

Forsvarsministeren har hatt innlegg i flere av avisene i Nord-Norge de siste dagene. Her argumenterer han med at nye maritime patruljefly vil gi Norge den sikkerhet man trenger i våre havområder. Han om det.

Forsvaret, gjennom Kystvaktloven og forpliktelser til NATO (Vi er NATO i Nord), har et stort ansvar som myndighetsutøver og militær synlighet i våre store havområder. Forsvaret er i praksis vår garantist for at Norge skal kunne hevde sin rett til bærekraftig råvareutnyttelse man finner innenfor vår økonomiske sone og avtalte fiskerisoner – et havområde som er helt vesentlig for norsk økonomi i dag og overskuelig fremtid. Oppgavene er omfattende – fra overvåkning til fysisk kontroll og SAR.

Det at P-8 skal løse dette alene, er å tillegge flyet mer kapasitet enn det kan levere. Norge som en kyststat – og med store havområder som grenser til russisk interessesfære, må ha kapasiteter som utfyller hverandre og som e balanserte. Derfor må luftkapasitetene følges opp av en adskillig mer robust Kystvakt og Marine.

Først når dette er ordnet vil Forsvarsministeren ha sine ord i behold.

Vedlagte filer

Word-dokument