Skip to main content

Kranselag på Kalbakken

Nyhet   •   okt 19, 2016 14:23 CEST

Kranselaget ble feiret med grillmat for alle arbeiderne på prosjektet. Foto: Anine Johnsen

Onsdag 19. oktober var det markering av at taket på den nye lavblokken og mellombygget i Martin Skatvedts vei 1 er tett. På adressen blir det 91 Omsorg+ boliger i 2018.

Prosjektet i Martin Skatvedts vei 1 i Bydel Grorud er Boligbyggs hittil største utviklingsprosjekt. Kontrakten med AF-gruppen, som er totalentreprenør på prosjektet, ble signert i september 2015.

Siden den gang har en lavblokk og et mellombygg blitt jevnet med jorden, mens et splitter nytt mellombygg og en ny lavblokk har begynt å ta form. Nå er taket tett, og tradisjon tro ble det hele markert med et kranselag.

En milepæl for prosjektet
- Kranselaget markerer at vi har nådd en milepæl, nemlig at taket på bygget er tett. Man skal bevare tradisjonen med å gjøre stas på arbeiderne som har gjort at vi har kommet dit vi er i dag, sier Tom-Erik Holte, eiendomsdirektør i Boligbygg.

- Det er viktig å bevare slike tradisjoner som dette i en bransje i stor endring, og hvor byggherrene stiller stadig strengere krav. 

Eiendomsdirektøren er fornøyd med samarbeidet og arbeidet som entreprenøren så langt har gjort.

- Det er et trangt og krevende anleggsområde, og i tillegg står det et stort løvtre midt på plassen.Til tross for dette har AF-gruppen klart arbeidet bra, og til og med klart å bevare treet. Så langt er vi veldig godt fornøyd med både kvalitet og fremdrift, og at entreprenøren ivaretar sikkerheten og har en ryddig byggeplass, sier Holte.

91 nye boliger for eldre
Opprinnelig er Martin Skatvedts vei 1 fra 1953, med 65 ordinære omsorgsboliger. Tidligere var adressen Trondheimsveien 387, men denne er nå endret. Bygningene besto opprinnelig av en høyblokk, en lavblokk og et mellombygg som bandt blokkene sammen. 

I den nye lavblokka blir det 36 boliger, og i mellombygget blir det fellesarealer for beboerne. Både lavblokka og mellombygget får moderne passivhusstandard. 

Høyblokka skal videre rehabiliteres slik at den får en tidsriktig standard. Blokka skal blant annet etterisoleres og få ny fasadekledning. I høyblokka skal det etableres 55 boliger, i tillegg til kontor og næringslokaler i 1. etasje.

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2018, med unntak av utearealene, som vil ta noe lenger tid. Da vil det være 91 moderne boliger på adressen under betegnelsen Omsorg+, som er tilpassede boliger for eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har problemer med å bo i egen bolig.

Fra gamle trygdeblokker til moderne Omsorg+ boliger
Prosjektet er ett av tre pågående nybygg- og rehabiliteringsprosjekter der eldre blokker med ordinære omsorgsboliger blir rehabilitert slik at de får moderne standard med tilpassede Omsorg+ boliger. I Utmarkveien 2 på Bøler ble ny lavblokk og mellombygg åpnet tidligere i høst, med byråd for nærig og eierskap, Geir Lippestad, tilstede.

I Martin Skatvedts vei 1 er det planlagt at lavblokken og mellombygget vil være ferdig og klart til innflytting våren 2017.

Fakta om prosjektet i Martin Skatvedts vei 1

  • Bruttoareal bygg er 10.500 kvm, og bruttoareal tomt er 6.600 kvm
  • Opprinnelig er bygningene i Martin Skatvedts vei 1 fra 1953, med 65 ordinære omsorgsboliger. Tidligere var adressen Trondheimsveien 387, men denne er nå endret.
  • Byggestart var i november 2015, og ferdigstillelsen er planlagt våren 2018
  • Rehabilitering og nybygging av til sammen 91 Omsorg+ boliger for eldre. Ny lavblokk og nytt mellombygg. Totalrehabilitering av høyblokk.
  • Når prosjektet er ferdigstilt vil nybyggene ha passivhus-standard og alle bygningene vil ha fjernvarme. Det vil også bli miljøvennlige sedumtak.
  • For beboerne vil det være fasiliteter som aktivitetssenter, middagsservering, fysioterapi, fotpleie, frisør og dagsenter.

Omsorg+ boliger
Boliger under betegnelsen Omsorg+ er tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har problemer med å bo i egen bolig. Det er bemanning i bygget hele døgnet, og en rekke servicefunksjoner er tilgjengelig. De eldre får en privat egen leilighet tilpasset eldre, samtidig som det legges det til rette for å leve sosialt og aktivt, og benytte seg av de servicetilbudene man har behov for.