Stor begeistring for frisører

Pressemeldinger   •   jun 15, 2018 07:30 CEST

EPSI Rating har i løpet av våren intervjuet nordmenn i forhold til deres tilfredshet med frisører, håndverkere, bilverksteder og taxi. Målingen viser at folk flest er godt fornøyde med disse tjenestene, men frisørene skiller seg positivt ut.

Frisørene - beste praksis?
Med en kundetilfredshet på 83 så er det frisørene som kommer best ut i denne studien fra EPSI Rating, og kommer også svært høyt når vi sammenligner mot andre bransjer.

- En kundetilfredshet på 83 er svært bra, og vitner om at frisørene er gode på å møte sine kunders ønsker og behov, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. Det er kun tannlegene som, blant de bransjene vi har målt, kan matche frisørene, fortsetter Høst. Frisørene er utvilsomt tett på sine kunder, og er nok et bevis på at nærhet til kunde er viktig om man ønsker å skape de virkelig gode kundeopplevelsene. 

Frisørene er naturligvis godt klare over at byttebarrieren for deres tjenester er lav, og dersom kundene ikke blir tilfredse så er risikoen stor for at kundene klipper håret andre steder neste gang. Derimot så vil en meget fornøyd kunde i de aller fleste tilfeller komme tilbake, og i stor grad være tilbøyelig til å anbefale frisøren til andre. Det er derfor viktig å skape en topp opplevelse hver eneste gang. Analysen viser dessuten at det er kvinner som er mest fornøyd med frisørene.

Videre så er det mange håndverkerne som kan klappe seg selv på skulderen. Selv om det ifølge Forbrukerrådet er en hel del klager på håndverkertjenester, så er nordmenn flest godt tilfredse. Det er forskjeller mellom menn og kvinner og mellom aldersgruppene, men forskjellene er ikke så markante som for de andre bransjene.

Nordmenn er også jevnt over godt tilfredse med de taxitjenestene de bruker. Også her er det kvinner som er mest fornøyde, og analysen viser videre at den eldre delen av befolkningen er mest tilfreds.

Det er bilverkstedene som får den svakeste tilbakemeldingen i denne målingen, men en kundetilfredshet på 73,6 er absolutt et godkjent resultat. Analysen viser at menn er vesentlig mindre tilfredse med denne typen tjenester enn hva kvinner er. - I sum så burde nok bilmekanikere, håndverkere og taxisjåfører fått større effekt av å være såpass tett på sine kunder. Kanskje de kan lære noe av frisørsalongene, avslutter Høst.

Flere detaljer rundt målingen finner her: www.epsi-norway.org

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating har i løpet av våren intervjuet nordmenn i forhold til deres tilfredshet med frisører, håndverkere, bilverksteder og taxi. Målingen viser at folk flest er godt fornøyde med disse tjenestene, men frisørene skiller seg ut.

Les mer »

Advokatene er på topp

Pressemeldinger   •   jun 05, 2018 07:30 CEST

EPSI Rating har i løpet av våren målt norske bedrifters tilfredshet med en rekke ulike tjenester. Ser man studien under ett, så forteller den at brorparten av bedriftene er godt fornøyde med kvaliteten på tjenestene som leveres, og at det generelle servicenivået er høyt. Men det er store forskjeller mellom de ulike bransjene som er målt.

Høy kundetilfredshet med revisjons- og regnskapsbyråene

Pressemeldinger   •   jun 04, 2018 07:30 CEST

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. En kundetilfredshet på drøyt 77 er et meget godt resultat og «all-time high». En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige, og om vi ser disse studiene opp mot hverandre så er det tydelig at norske bedrifter er mer tilfredse med sine revisorer enn hva svenske bedrifter er.

Bemanningsbransjen - fra kundenes ståsted

Pressemeldinger   •   mai 28, 2018 07:45 CEST

Majoriteten av de norske kundene et godt inntrykk av bemanningsbransjen. Bemanningsbyråene fremstår som kundeorienterte og pålitelige , og er ifølge kundene enkle å forholde seg til. Hele 3 av 4 bedrifter opplever at bemanningsselskapene iverksetter tiltak basert på deres tilbakemeldinger.

Barnehager og revisjonsselskaper gjør det sterkt når kundene setter karakter

Pressemeldinger   •   feb 12, 2018 08:01 CET

EPSI Rating legger i dag frem et sammendrag av alle kundetilfredshetsstudier som analysebyrået gjennomførte i 2017. Analysen viser at det er barnehagene som samlet sett kan skilte med den beste kundetilfredsheten blant de målte bransjene, mens det er bredbåndsleverandørene som fikk den dårligste tilbakemeldingen fra kundene. Blant selskapene som er målt i 2017 så kom Gudbrandsdal Energi best ut.

Nordmenn er langt mer tilfredse med nettselskapene enn hva svenskene er

Nyheter   •   des 18, 2017 07:30 CET

EPSI har for første gang målt kundetilfredsheten med nettselskapene i Norge. Studien viser at nordmenn stort sett er godt tilfredse med nettselskapene, og er langt mer tilfredse enn hva svenskene er med sine nettselskaper. Det er Skagerak Nett kommer best ut blant de målte nettselskapene.

Norske barnehager er best

Pressemeldinger   •   des 13, 2017 07:30 CET

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge viser at norske foreldre er meget godt tilfredse med sine barnehager. Foreldretilfredsheten har steget år for år, og norske foreldre er mere tilfreds enn hva svenske og danske foreldre er. Folkehøgskolene får også gode tilbakemeldinger, mens universiteter og høyskoler kan bli bedre.

Her er kundenes dom over strømselskapene

Pressemeldinger   •   nov 27, 2017 07:15 CET

Kundetilfredsheten blant strømforbrukere stiger ytterligere fra i fjor, og er på sitt høyeste nivå siden 2010. Nordmenn er mer fornøyde med strømselskapene sine enn med mobilselskapene, bredbåndsleverandørene eller bankene. Det er nok en gang Gudbrandsdal Energi som skårer best i denne omfattende kundeundersøkelsen, mens Hafslund Strøm kommer dårligst ut.

Nordmenn har høye forventninger til forsikringsselskapene

Pressemeldinger   •   nov 13, 2017 07:00 CET

Nordmenns tilfredshet med sine forsikringsselskaper stiger, og ligger nå på sitt høyeste nivå i målingens historie. EPSI studiene denne høsten viser at nordmenn og norske bedrifter er mer tilfredse med sine forsikringsselskaper enn med sine banker og telekomselskaper. Men målingen viser også at nordmenn har svært høye forventninger til forsikringsselskapene, noe som kan påvirke kundeopplevelsen.

Dette er den mest populære strømmetjenesten

Pressemeldinger   •   nov 06, 2017 07:45 CET

En ny studie fra EPSI Rating viser at det er blitt vesentlig flere som bruker strømmetjenester i Norge. Nesten 2 av 3 husstander i Norge abonnerer nå på denne typen tjenester, og brukeropplevelsen har bedret seg vesentlig fra i fjor. Det er Viaplay som denne gangen kommer best ut når kundene setter karakter.

Om EPSI Rating Norway

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.