Gå videre til innhold
Dette er strømselskapene nordmenn er mest og minst fornøyde med

Pressemelding -

Dette er strømselskapene nordmenn er mest og minst fornøyde med

I 2022 nådde strømprisene historisk høye nivåer i nesten hele Norge, og folk flest diskuterte energikrisen og snakket om dusjindeksen. I år er statusen en ganske annen. Tall fra SSB viser at kraftprisen den seneste tiden har vært langt lavere enn i fjor. Men hvilken effekt har denne utviklingen hatt på kundenes tilfredshet med kraftleverandørene, og hvilke selskap er kundene mest fornøyde med? Det har EPSI funnet svaret på.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med strømselskapene i Norge. Studien, som er den 14. studien i rekken, baserer seg på dybdeintervjuer med nesten 3000 personer og bedrifter rundt om i Norge. Årets kundeundersøkelse viser at privatkundene er like tilfredse som i fjor, mens tilfredsheten ute blant bedriftene stiger.

Stabil kundetilfredshet til tross for lavere strømpriser
Årets undersøkelse viser at privatkundene i snitt er omtrent like tilfredse som på samme tid i fjor. Lojaliteten ligger også på stedet hvil, og som i fjor så svarer hver femte strømkunde at de vurderer å bytte strømleverandør.

- Energikrisen vi så i fjor tvang strømforbrukerne til å sette seg skikkelig inn i sitt kundeforhold, og strøm ble en snakkis rundt om i de norske hjem, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. I år derimot, parallelt med at prisene har falt, er det færre av oss som tenker på strømpriser og strømavtaler, og det store strømengasjementet har avtatt.

Det er dog viktig å legge til at de aller fleste strømkundene oppgir at de vet hvilken type strømavtale de har. De senere årenes diskusjoner rundt ugunstige strømavtaler og høye strømpriser har ført til at flere har satt seg inn i og tatt kontroll over sin egen situasjon og forbruk.

- Som i fjor så er det også i år slik at 9 av 10 vet hvilken strømavtale de har, noe som er tydelig høyere enn for bare noen år tilbake. Dette vitner om at bevisstheten rundt kundeforholdet er god, sier Sindre Brochmann, Senior Forretningsutvikler i EPSI Norge. Analysen viser dessuten at strømkundene i større grad enn før opplever at avtalen de har passer deres behov, noe som naturligvis er positivt for kundetilfredsheten.

NTE på topp, NorgesEnergi på bunn
I årets studie er det NTE som kommer best ut når det gjelder kundetilfredshet. NTE er også selskapet som kan skilte med den største forbedringen fra i fjor.

- Kundene til NTE opplever at strømavtalene deres er mer attraktive og mer konkurransedyktig på pris enn hva tilfellet var i fjor, og samlet sett framstår NTE som et pålitelig strømselskap det er enkelt å forholde seg til, fortsetter Høst.

- Nederst i årets undersøkelse finner vi NorgesEnergi. Mange kunder hos NorgesEnergi svarer at de er usikre på om strømavtalen de har i dag er den rette for dem og etterspør mer relevant kommunikasjon fra selskapet, forklarer Brochmann.


De regionale og mindre strømleverandørene på topp i bedriftssegmentet, Fjordkraft på bunn
Årets måling viser at bedriftskundene er langt mer tilfredse med sine strømleverandører enn hva som var tilfellet i fjor. En kundetilfredshetsskår på 66 markerer et tydelig løft fra fjoråret, hvor målingen var på sitt svakeste nivå i undersøkelsens historie.

Det er gruppen «øvrige leverandører» som kommer ut på topp i årets måling. Dette er en gruppe bestående av en mengde ulike kraftselskaper, og samlet sett lykkes disse aktørene godt med å tilby attraktive strømavtaler og å gi kundene den oppfølgingen de ønsker. Det er i år Fjordkraft som får den svakeste tilbakemeldingen i denne undersøkelsen.

- Mens Fortum gjør et solid byks fremover, ligger tilfredsheten på stedet hvil for Fjordkraft sin del. Kundene til Fjordkraft opplever at strømavtalene har blitt bedre, men etterspør mer oppfølging og informasjon, og totalt sett framstår Fjordkraft som mindre kundeorientert enn sine konkurrenter, legger Høst til.

Undersøkelsen viser også i år at det er tydelige forskjeller mellom bedrifter som bruker mye strøm og de med et relativt lavt strømforbruk. Kraftleverandørene har spesielt gode kunderelasjoner til bedrifter som bruker mer enn 1 GWh årlig.

Flere detaljer og utdypende sammendrag rundt studien finner her: https://www.epsi-norway.org/bransjestudier/strom-2/

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

Relatert innhold

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.