Skip to main content

Kundenes dom over forsikringsselskapene

Pressemelding   •   nov 14, 2016 07:00 CET

EPSI Rating har i løpet av høsten spurt drøyt 3000 forbrukere og bedrifter rundt om i Norge om hvor fornøyde de er med sine forsikringsselskaper. Rapporten viser at kundetilfredsheten jevnt over er god og at tilliten som kundene har til forsikringsselskapene er høy. Allikevel så er det mange kunder som etterlyser mer oppfølging, informasjon og kontakt.

I denne, og i alle andre EPSI-målinger, så er det kundene selv som vurderer sine leverandører ut i fra egne erfaringer. Det er gjennomført detaljerte intervjuer, og resultatene fra dette arbeidet er nå klart både i Norge og i resten av Norden.

Små forskjeller i kundetilfredsheten
Måling viser at det kun er små forskjeller i kundetilfredsheten mellom forsikringsselskapene i Norge. Blant de målte selskapene så er det privatkundene til SpareBank 1 Forsikring som også i år uttrykker den høyeste tilfredsheten, mens det er kundene til Tryg som er de minst fornøyde. – I følge kundene så er SpareBank 1 Forsikring et pålitelig forsikringsselskap der det er enkelt å være forsikringskunde både før og etter skade, forteller Fredrik Høst i EPSI Norge.

Ønsker tettere kontakt

Studien til EPSI viser at selv om kundetilfredsheten er relativt høy, så er det fortsatt mange kunder som ønsker tettere kontakt med sine forsikringsselskaper. - Når vi spør åpent om tips og råd i forhold til hva forsikringsselskapene kan bli bedre på så er det mange som sier at de ønsker bedre informasjon, mer kontakt og tettere oppfølging, sier Høst.

Være best når det gjelder
De aller fleste forsikringskunder som har hatt en skade er godt tilfreds med måten saken ble håndtert, men det er allikevel store forskjeller fra ett forsikringsselskap til et annet. - Sparebank 1 Forsikring er ifølge kundene best på skadehåndtering, og det skiller faktisk 10 poeng mellom det beste og det dårligste forsikringsselskapet når det gjelder skadehåndtering, sier Høst. Måten en skadesak håndteres på er viktig for kundeopplevelsen, og det er også i år slik at kundetilfredsheten er høyere blant forsikringskunder som har hatt en skadesak enn blant de som ikke har hatt det.

KLP er best på bedrift
Kundetilfredsheten i bedriftsmarkedet ligger omtrent på samme nivå som i fjor. Som i privatsegmentet så er det mange bedrifter som etterlyser tettere oppfølging. Bedrifter som blir tilstrekkelig fulgt opp opplever i større grad at de er rett forsikret, og er totalt sett mer fornøyd med kundeforholdet. - Denne studien viser at KLP lykkes godt med å bygge kunderelasjoner, og det er KLP som nok en gang kommer best ut i bedriftsegmentet, sier Høst.

Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.