Skip to main content

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Pressemelding   •   mar 19, 2018 10:47 CET

Rasmus Kleppe, nærings-Ph.D. i Kanvas, har forsket på risikolek blant de minste barna i barnehagen.

Rasmus Kleppe er den første som har disputert med doktorgradsavhandling tilknyttet Goban - Gode barnehager for barn i Norge, Norges største forskningsprosjektet tilknyttet barnehagefeltet. Gjennom doktorgradsprosjektet har Kleppe sett på flere sider ved 1-3 åringers risikolek.

- Jeg har hatt kjempestor nytte og glede av å være en del av et så stort forskningsprosjekt, i et team med både seniorforskere og andre stipendiater, sier Kleppe i et intervju med barnehage.no.

Kleppe har vært ansatt som nærings-ph.d. i barnehagestiftelsen Kanvas under arbeidet med doktorgradsavhandlingen. Han er tilknyttet Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslomet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Etter fullført doktorgrad fortsetter Kleppe i delt stilling mellom praksisfeltet i Kanvas og akademia ved Oslomet.

– I tillegg til at jeg underviser ved barnehagelærerutdanningen og veileder studenter, er jeg en del av et nettverk på rundt 1200 barnehageansatte i 64 ulike barnehager. Der blir jeg hele tiden utfordret, og kan være ute i barnehagene og veilede. Det er en helt ny stilling i Kanvas, som jeg gleder meg til å utvikle videre. Det kan også være verdifullt for studentene at jeg har en større nærhet til barnehagene, sier han i intervjuet med barnehage.no. 

Kanvas er med sine 64 barnehager Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. Siden oppstarten i 1986 har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å kontinuerlig jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50% av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.