Skip to main content

​Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia

Pressemelding   •   jan 10, 2018 14:50 CET

Forsker Rasmus Kleppe, Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas, og Mette Tollefsrud, instituttleder ved barnehagelærerutdanningen HiOA, er godt fornøyde med å signere avtalen om en delt forskerstilling.

Stiftelsen Kanvas har inngått en unik avtale med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om en delt stilling for forsker Rasmus Kleppe. Kleppe har i løpet av de siste tre årene gjennomført doktorgradsprogrammet ved Høyskolen i Oslo og Akershus som nærings-ph.d. hos Kanvas. Han vil i sin delte stilling bidra til å styrke samarbeidet mellom praksis og akademia.

Rasmus Kleppe er ansatt i stiftelsen Kanvas og leies ut i 50% stilling til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I Kanvas vil Kleppe arbeide med forsknings- og utviklingsarbeid, veiledning og undervisning. På HiOA vil Kleppes stilling som Førsteamanuensis ved institutt for barnehagelærerutdanningen omfatte undervisning og veiledning av studenter, deltakelse i forskningsprosjekt og forskningsgrupper og formidling av forskningsfunn. Kleppe vil også i sin delte stilling støtte samarbeid mellom praksis og akademia.

- Vi bygger videre på ideen om at akademia kan ha positiv påvirkning på praksis og vice versa, praksis kan ha positiv påvirkning på akademia, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

Kleppe har i løpet av de siste tre årene gjennomført doktorgradsprogrammet ved Høyskolen i Oslo og Akershus som nærings-ph.d., og er ansatt hos barnehagestiftelsen Kanvas. Avhandlingen om de yngste barnas risikolek er nå godkjent av bedømmelseskomiteen og offentlig disputas blir 9. mars. Da blir Kleppe en av landets få barnehagelærere med doktorgrad. Tidligere har Kleppe en master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet flere år i Kanvas-barnehager som både assistent, barnehagelærer og daglig leder.

- Det har vært utrolig gøy og lærerikt å være stipendiat i et samarbeidsprosjekt mellom praksis og akademia, forteller Kleppe. - Nå videreføres modellen fra doktorgrads-prosjektet. Det er det veldig spennende å få være med på.

Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (KD2017) vurderer denne typen delt stilling som et av hovedsporene for å styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen (Lærerutdanning 2025 /KD 2017:18).

- HiOA har gjennom en årrekke hatt et utstrakt samarbeid med praksisfeltet, blant annet gjennom studier som bruker arbeidsplassen som læringsarena. I tråd med den nasjonale strategien er delte stillinger, faglærere som hospiterer i barnehagene og Utdanningsbarnehager eksempler på prosjekter som fører til ytterligere kunnskapsdeling og gjensidig berikelse på tvers av organisasjonene, sier Mette Tollefsrud, instituttleder ved barnehagelærerutdanningen HiOA.

Kanvas og HiOA er enige om at den delte stillingen vil bidra til å skape et gjensidig og godt samarbeid mellom de to organisasjonene. Kleppes kunnskap og forståelse for praksis i kombinasjon med forskningskompetanse vil bidra til både Kanvas’ og sektorens utvikling.

Den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas er med sine 64 barnehager Norges største barnehagestiftelse. Vi er en kunnskapsbedrift med 1200 engasjerte og profesjonelle medarbeidere med ansvar for 4000 barn. I 30 år har Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Kanvas driver etter ideelle prinsipper og tar ikke ut utbytte. Dette gir oss muligheten til å jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og kompetanseheving. Blant annet har 50 % av de ansatte i Kanvas-barnehagene barnehagelærerutdannelse.