Skip to main content

Analys visar att det ljusnar på studentbostadsmarknaden i Uppsala

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 10:20 CEST

Akademiska Hus, Uppsala universitet och Studentstaden har gjort en uppföljande studie över hur efterfrågan på studentbostäder i Uppsala kommer att utvecklas de kommande åren. Resultat visar att Uppsala har ett gott utbud av studentbostäder och att trycket på bostäder kommer att minska något framöver på grund av pågående och planerad studentbostadsproduktionen.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Evi­dens, som både har intervjuat och analyserat ut­budet samt betalningsviljan bland studenter på Uppsalamarknaden. Syftet med denna fördjup­ning är att resultatet ska kunna ligga till grund för olika aktörers bedömning av efterfrågan på nyproducerade student- och forskarbostäder. Med en sådan bedömning blir det lättare för olika aktörer att få en realistisk bild av behov, efterfrågan och vilka volymer av nyproducerade bostäder som troligtvis kan komma att tillföras marknaden under överskådlig tid.

– Med 26 000 helårsstudenter finns det i dagsläget studentbostäder till knappt hälften av dem. Att fler bostäder byggs är mycket viktigt för lärosätenas framtida konkurrenskraft och här vill Akademiska Hus vara med och ta ansvar. Ingen stu­dent ska behöva välja bort utbildningar på grund av bostadsbrist, säger Peter Boh­man, regiondirektör på Akademiska Hus region Uppsala.

Kommande byggplaner
De närmaste åren ska det byggas cirka 1 650 nya studentbostäder i Uppsala. Totalt summerar alla planer på minst cirka 3 500 - 4 000 nya studentbostäder. Dessutom finns det planer på att bygga minst lika mycket till efter år 2018. Samtidigt kommer antalet helårsstudenter vid Uppsalas universitet vara relativt konstant.

– När vi lägger ihop de planer som finns på nya studentbostäder de kommande åren med universitetens utveckling så ser vi att läget ljusnar, säger Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör på Uppsala universitet.

Efterfrågan styrs av priset
Skattningen av efterfrågan och betalningsviljan för nyproducerade studentbostäder visar att det är möjligt att bygga cirka 1 500 nya studentbo­städer, givet att hyresnivån för dessa är cirka 5000 kr/månad. Kan hyresnivån hållas lägre kommer efterfrågan bli större vilket gör det möj­ligt att bygga ännu fler studentbostäder.

– För oss är det viktigt att nyproduk­tionstakten och prisnivån håller jämna steg med det studenterna efterfrågar. Det är tydligt att det finns en preferens för att bo centralt och ha närhet till campus och det är också där vi vill koncentrera vår närvaro, säger Benny Enholm, vd Studentstaden.


För mer information:
Peter Bohman, regiondirektör Akademiska Hus region Uppsala
Tel: 070-634 31 09
E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Benny Enholm, vd Studentstaden
Tel: 018-7279101
E-post: benny.enholm@studentstaden.se

Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör Uppsala universitet
Tel: 018-471 3352
E-post: kay.svensson@uadm.uu.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy