Skip to main content

En global arkitekt och 10 000 akademiker om framtidens kunskapsmiljöer

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 13:01 CET

Med utgångspunkt i USA, Haiti, Japan och Sydafrika berättar idag den världskände arkitekten Cameron Sinclair hur svenska lärosäten kan arbeta med social hållbarhet och humanitär design för att skapa kunskapsmiljöer där individen kan tillgodogöra sig kunskap, utveckling och hälsa. På dagens seminarium ”Kunskapsmiljöer för hela människan” i Örebro presenteras också Akademiska Hus nationella student- och forskarundersökning på temat vad campus kan erbjuda utöver utbildning och forskning.

Cameron Sinclairär en av grundarna till välgörenhetsorganisationen ”Architecture for Humanity”, vars syfte är att söka arkitektoniska lösningar på humanitära kriser. Under de senaste tio åren har de varit verksamma i över 44 länder. På Akademiska Hus seminarium ”Kunskapsmiljöer för hela människan” i Örebro delar Cameron Sinclair med sig av sina erfarenheter och diskuterar vilken roll humanitär design och social hållbarhet kan spela vid utformningen av universitets och högskolemiljöer.

– Jag tror att framtidens kunskapsmiljöer måste byggas genom delaktig design där studenter, forskare och andra brukare deltar i designprocessen, säger Cameron Sinclair, CEO Architecture for Humanity.

Nationell student- och forskarundersökning
Social hållbarhet handlar om att på lång sikt bygga miljöer som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Varje dag studerar och forskar över 300 000 personer i Akademiska Hus lokaler så frågan är ständigt aktuell. Under oktober månad genomförde Akademiska Hus en större studie där nära 10 000 studenter och forskare vid tio lärosäten berättar om hur de ser på sina lokaler och vilken typ av service och utbud de vill se i anslutning till lärosätet.

– Undersökningen visar att det handlar både om att flytta universitetets aktiviteter till stadsmiljöer och att flytta in staden och dess liv på campusområdet. Resultatet följer de internationella trender som vi ser i exempelvis USA, och det stärker oss i övertygelsen om att dialogen mellan studenter och forskare, kommuner, näringsliv och oss som byggherrar är central, sägerLars Svensson, regiondirektör för Akademiska Hus Öst.

Att sociala möten och sociala miljöer är viktigt för studenter och forskare bekräftar undersökningen. Här i ligger en stor gemensam utmaning för samtliga parter att fysiskt utforma attraktiva miljöer både på campus och i staden.

På frågan vad som, utöver hög kvalitet på undervisning och forskning, kommer att avgöra ett lärosätes attraktivitet om 5-10 år svarar en majoritet (58 procent) utbudet av kaféer och restauranger. 42 procent tror att utbudet av gym, simhallar och sportarenor kommer att vara avgörande och nästan var fjärde tror att kulturutbudet har stor betydelse för lärosätets attraktivitet i framtiden.

Studien visar också att hela 98,2 procent av de svarande känner sig trygga i eller i anslutning till lärosätets lokaler.

– Att i stort sett alla verksamma känner sig trygga på våra universitets- och högskoleområden är oerhört glädjande, inte minst då mycket pekar på att tryggheten i kunskapsmiljöerna är en viktig faktor vid valet av ort till högre studier. Inte minst gäller det för utländska studenter och forskare, avslutar Lars Svensson.

I dag anordnar Akademiska Hus ett seminarium i Örebro med fokus på campusutveckling med människan i fokus och samarbetet mellan stad och lärosäte. Seminariet är en del av en serie som Akademiska Hus arrangerar på tre universitetsorter under namnet ”Kunskapsmiljöer för hela människan”.

För mer information:
Lars Svensson, regiondirektör Akademiska Hus Öst
Tel:013-36 45 25
E-post: lars.svensson@akademiskahus.se  

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel:0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare 20 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy