Skip to main content

Checklista demens – ett nytt verktyg för bättre vård i särskilt boende

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 06:15 CEST

Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SveDem har Äldrecentrum tagit fram en checklista som är tänkt att vara ett stöd för de team som arbetar med personer med demenssjukdom i särskilt boende.

Demenssjukdom leder till att kognitiva och funktionella förmågor försämras. En person med demenssjukdom får ofta svårigheter att både uttrycka sina behov och att ta till sig och förstå information, något som innebär stora utmaningar för vård- och omsorgspersonal. Ungefär 45 % av alla personer i Sverige som har en demenssjukdom, de svårast sjuka, bor på sjukhem, servicehus, gruppboende eller i någon annan så kallad särskild boendeform.

Checklista demens Särskilt boende bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Checklistan ger personalen på boendet en bild av hur väl det dagliga arbetet följer riktlinjerna med särskilt fokus på personcentrerad omvårdnad.

– Checklistan bygger på att man sätter personen och inte sjukdomen i fokus. Det handlar i grunden om att vården och omsorgen ska utgå från den enskilda individens behov och önskemål, säger Tove Ahner, arbetsterapeut och utvecklingsledare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Ett verktyg för lärande och reflektion
Checklistan kan användas i sin helhet eller i valda delar utifrån verksamhetens arbetssätt och rutiner. En regelbunden användning kan innebära att teamarbetet stärks och att man lär av varandra. Tanken är att alla yrkesgrupper som ingår i teamet ska arbeta tillsammans med checklistan.

– Checklistan är ett verktyg för lärande och reflektion på arbetsplatsen. Får man igång kommunikationen inom teamet blir det enklare att hitta lösningar och det kan i förlängningen bidra till en bättre vård för den enskilde, säger Ann‐Christin Kärrman, sjuksköterska och projektansvarig vid Svenskt demenscentrum.

Checklistan är uppdelad i tio områden. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och utgår från de riktlinjer som Socialstyrelsen ger högst prioritet. De tio områdena är; diagnos och uppföljning, läkemedel, personcentrerad omvårdnad, dagliga aktiviteter, BPSD. Fysisk och social miljö, måltider och nutrition, stöd till anhöriga, fysiska begränsningsåtgärder och palliativ vård i livets slutskede.

Frukostseminarium
Den 4 december 2012 hålls ett frukostseminarium om den nya checklistan. Läs mer på www.aldrecentrum.se (kalendariet) och anmäl dig via webbanmälan, länk: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=352 (seminariet är kostnadsfritt).

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy