Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 18 träffar

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Två nya rapporter om erfarenheter från lyckat projekt för våldsutsatta äldre

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 07:52 CEST

”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i två rapporter.

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2014 09:31 CEST

Under de senaste trettio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga livslängd efter 65 år minskat med ett år. Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. I dag går fortfarande tre män på en kvinna över 85, men den proportionen håller på att minska. Männen i Sverige blir allt äldre.

Nyheter 3 träffar

 Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Bilder 2 träffar

Chatrin Engbo

Chatrin Engbo

Chatrin Engbo blir ny direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Äldrecentrum
Ladda ner
Storlek

382 x 493 px

Ethel Lanesjö - mottagare av Äldreforskningens hus journalistpris

Ethel Lanesjö - mottagare...

Äldreforskningens Hus Journalistpris 2012 tilldelas Ethel Lanesjö, redaktör på tidskriften Äldre i Centrum. Priset går till en journalist...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

1358 x 1810 px

Dokument 3 träffar

Äldrecentrums rapport 2013:7 - Äldreomsorgens ”debutanter”

I denna rapport belyses utvecklingen med avseende på omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet – äldreomsorgens ”debutanter”. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – 84 år. Efter tre år har hälften av äldreomsorgens ”debutanter” avlidit.

Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma äldres behov

Rapporten presenterar vilka faktorer som styr och vilka förutsättningar som krävs för att biståndshandläggarna ska kunna göra mer individuella utredningar och fatta beslut om den äldres behov av stöd och hjälp. I rapporten framkom den komplexa och mångfacetterade innehållet i biståndshandläggarnas roll.

Rapport: Förebyggande hembesök

Rapport: Förebyggande hembesök

Dokument   •   2010-11-10 08:00 CET

Hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns landsting

Kontaktpersoner 1 träff

  • Utredare
  • lafmrsme.slvonxgdebb@avdlddxregocefsnttdruvsm.pxsexm
  • 08-690 68 55