Skip to main content

Enhetligare avtal ger högre kvalitet på läkarinsatser på äldreboenden

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 16:11 CEST

Sedan maj 2008 ger HSN-f, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, så kallad auktorisation, en sorts kvalitets- och kompetensklassificering, för läkarorganisationer som vill bedriva läkarvård i kommunernas äldreboenden. Orsaken till att auktorisation infördes var att Stockholms läns landsting önskade ha ett likalydande avtal om läkarinsatser i särskilt boende för alla utförare i hela länet. Auktorisationen innebar att alla intresserade läkarorganisationer kunde ansöka om att bedriva läkarvård i särskilt boende. Auktorisationsprocessen ger också kommunerna i Stockholms län möjlighet att påverka vilken läkarorganisationerna de vill ska ansvara för läkarvården i deras äldreboenden.

Nu har det nya systemet med auktorisation utvärderats. Erfarenheterna var i stort sett positiva.
– Det finns nu en enhetlig beskrivning av målet och innehållet för läkarinsatserna i särskilt boende, som alla berörda är positiva till. Läkarna som arbetar i äldreboenden, är ofta geriatriker med lång erfarenhet och majoriteten av de sjuksköterskor som vi intervjuade var mycket positiva till sitt samarbete med läkarna. De ansåg att det hade förbättras sedan de nya avtalen började gälla i maj 2008, säger Ingrid Hjalmarson, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och rapportens huvudförfattare.

Kommunerna föredrog i första hand läkarorganisationer med geriatrisk inriktning. Ett annat kriterium som påverkade vilka läkarorganisationer de prioriterade var hur de var organiserade under jourtid. Även läkarna var nöjda med auktorisationsförfarandet men ansåg att ersättningen framförallt för läkarinsatserna i korttidsvården inte var tillräcklig. Rapportförfattarna betonar att det finns behov av att utveckla auktorisationsförfarandet och att tydligare krav anges bland annat för hur läkarvården organiseras under jourtider och för läkarnas och sjuksköterskornas dokumentation, som i dag sker i separata journalsystem. En annan slutsats i rapporten är att landstinget och länets kommuner behöver samverka om vården och omsorgen i särskilt boende och formulera en gemensam målsättning.

I studien har sex kommuner/ stadsdelar i Stockholms stad undersökts. Det är drygt 13 000 personer av länets totalt 17 000 personer i äldreboenden som omfattades av den första auktorisationsomgången.

Rapporten heter ”Doktorn kommer men vad kan hon göra? En studie av den första auktorisationen av läkaruppdragen i äldreboenden och hur hälso- och sjukvården i äldreboenden fungerade i Stockholms län” och är utgiven av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Rapportförfattare är Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman.

Kontakt: Ingrid Hjalmarson, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se, tel. 08-690 58 13

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera