Skip to main content

AstraZeneca avyttrar sin andel i Advanta BV

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 08:38 CEST

AstraZeneca PLC och den andra delägaren i utsädesföretaget Advanta BV, Royal Cosun, meddelar idag att man slutit ett avtal om att avyttra företaget till Syngenta AG för 400 miljoner euro, plus ersättning för Advantas rörelsekapital. Avyttringen är villkorad av nödvändiga myndighetsgodkännanden och betalningen kommer att ske kontant. Den vinst som uppkommer vid avyttringen av AstraZenecas 50-procentiga innehav kommer att redovisas som jämförelsepåverkande intäkt i AstraZenecas resultaträkning, utanför rörelseresultatet, och ingår inte i koncernens prognosticerade vinst per aktie under 2004 i intervallet 2,00 till 2,15 USD. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Chris Major +44 207 304 5028 Steve Brown +44 207 304 5033 Edel McCaffrey +44 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair-Robinson, +44 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy