Skip to main content

AstraZeneca får europeiskt godkännande för nytt administreringssätt av bedövningsmedlet Narop®

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:00 CET

AstraZeneca meddelade idag att det långverkande lokalbedövningsmedlet Narop® (ropivakain) har godkänts inom EU för postoperativ smärtlindring genom kontinuerlig perifer nervblockad. Det utökade användningsområdet är sedan juli i år godkänt i Sverige. ”Det nya administreringssättet gör det möjligt att använda Narop® både under operation och vid smärtlindring efter operation för en mängd olika kirurgiska ingrepp t ex i armar, axlar och ben”, kommenterar Thomas Engberg Global Brand Director för Anestesi inom AstraZeneca. ”Hädanefter kommer läkare att kunna använda Narop®, ett välbeprövat och säkert bedövningsmedel, som kontinuerlig perifer nervblockad. Narop® har visat sig ge mycket bra smärtlindring under den mest smärtsamma tiden efter operation” I kliniska studier av kontinuerlig perifer nervblockad visade sig Narop® 2,0 mg/ml, när det gavs under 48 timmar efter operation, ge god smärtlindring och det tolererades väl. Holland var referensland för det gemensamma europeiska godkännandet och läkemedlet är redan tidigare godkänt för den nya indikationen i Sverige, Finland, Australien, Mexico, Nya Zeeland, Schweiz, Tjeckien och Turkiet. En rekommendation för godkännande finns även i Syd Afrika. AstraZeneca är global marknadsledare inom anestesiområdet med en total marknadsandel på 32 procent. Andra AstraZeneca produkter inom anestesi är Diprivan® EMLA®, Xylocain®, Marcain®, Carbocain® och Citanest®. Narop® är ett varumärke som tillhör AstraZenecakoncernen. För ytterligare information vänligen kontakta: Anne-Charlotte Knutsson, informationschef, AstraZeneca Sverige tfn: 08-553 213 75, mobil 070-684 42 95, e-mail: anne-charlotte.knutsson@astrazeneca.com Mer information om Naropin® och nervblockader finns på http://www.anaesthesia-az.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera