Skip to main content

AstraZeneca förvärvar Arrow Therapeutics för att bredda verksamheten inom infektionsområdet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:54 CET

AstraZeneca tillkännagav i dag ett avtal om förvärv av Arrow Therapeutics Ltd., ett privatägt brittiskt bioteknikföretag, inriktat på att upptäcka och utveckla medel mot virusinfektioner. Hela aktiekapitalet i Arrow Therapeutics kommer att förvärvas för 150 MUSD kontant, efter justering för skuldsättning och rörelsekapital. Transaktionen förväntas slutföras i början av 2007. Förvärvet är ett viktigt strategiskt steg för AstraZeneca, som stärker portföljen av lovande infektionsbehandlingar från utomstående partners och får tillgång till en välkänd expertgrupp och teknikplattform inom ett forskningsområde som kompletterar den interna forskningen kring antibakteriella behandlingar. Affären stämmer också väl med AstraZenecas förändrade forskningsinriktning, där infektioner och antibakteriella medel nu är ett av företagets viktigaste forskningsområden. De forskningsprogram mot virusinfektioner som utvecklats av Arrow Therapeutics omfattar flera olika infallsvinklar mot hepatit C-virus (HCV) och respiratoriskt syncytialvirus (RSV). Förvärvet av Arrow Therapeutics förstärker AstraZenecas portfölj av kliniska och prekliniska substanser och program. Bland projekten finns två substanser mot HCV, som båda är inriktade på det nya NS5a-proteinet inklusive A-831 i fas 1. Arrows längst framskridna substans är RSV604, som för närvarande är i fas 2, i samarbete med Novartis. RSV604 är en oral småmolekylär substans mot RSV, som är först i sin klass. John Patterson, Executive Director, Development, AstraZeneca, kommenterar: "Arrow Therapeutics erbjuder en utmärkt möjlighet att förvärva en virusforskning i världsklass. Den kommer att komplettera vår egen forskningskompetens inom bakterieinfektioner och våra lovande substanser i tidiga stadier. AstraZeneca är fast beslutet att fokusera på områden med stora medicinska behov och vi har identifierat medel mot bakterie- och virusinfektioner som en viktig möjlighet." Jan Lundberg, Executive Vice President, Discovery, AstraZeneca, tillade: "Vi har för avsikt att bygga vidare på det bästa i båda organisationerna med en stark innovationsstyrd kultur. Vi kommer att värna om entreprenörsandan hos Arrow Therapeutics, samtidigt som vi drar nytta av bredden och djupet i AstraZenecas globala kompetens." Ken Powell, VD vid Arrow Therapeutics, sa: "Vi är mycket glada över att förena våra krafter med AstraZeneca, som har en dokumenterad erfarenhet av att stärka sin forskning genom förvärv av mindre bioteknikföretag. Våra forskare ser fram emot att arbeta inom AstraZenecas ramverk. Vi kommer att bidra till att bygga upp en kompletterande verksamhet inom antivirusmedel. Genom AstraZenecas resurser kan vi bättre tillvarata hela potentialen i Arrow Therapeutics program och utveckla en betydande portfölj av nya läkemedel mot virusinfektioner." Arrow Therapeutics har för närvarande 57 anställda vid en forskningsanläggning i London. AstraZenecas närmaste planer är att Arrow Therapeutics ska bli ett nav för virusforskningen och fortsätta verksamheten i London. Bakgrundsinformation Det akuta behovet av nya hepatit C-hämmare är väl dokumenterat, med cirka 170 miljoner drabbade människor världen över. Nuvarande standardbehandling (pegylerat interferon + ribavirin) har en dålig biverkningsprofil och är bara effektiv hos cirka 50 procent av patienterna. Precis som vid hiv/aids-infektioner behövs sannolikt flera läkemedel i kombination för att överbrygga läkemedelsresistensen. Värdet på hepatit C-marknaden var cirka 2,2 miljarder USD 2005 och kommer enligt prognoserna att växa avsevärt till 4,4 miljarder USD 2010 och 8,8 miljarder USD 2015. RSV är ett stort hot mot småbarn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. I avsaknad av effektiv behandling finns ett betydande medicinskt behov. Även om viruset är mest känt som en infektion hos spädbarn, där det orsakar allvarliga luftvägsbesvär (bronkiolit), har man i en artikel i New England Journal of Medicine nyligen visat betydande effekter hos äldre. RSV är också inblandat i många astma- och KOL-anfall. För närvarande är den enda utbredda behandlingen MedImmunes monoklonala antikropp Synagis (palivizumab), som används för att förhindra infektioner hos spädbarn i högriskgrupper. Även om denna antikropp bara används på en liten andel spädbarn och trots att den bara är effektiv om den ges före infektionen (till skillnad från en behandlingsterapi), har medlet blivit en storsäljare, vilket visar att RSV utgör en betydande marknad. AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. Vi är ett av världens främsta läkemedelsföretag, med en försäljning 2005 på 24 miljarder USD (190 miljarder SEK) och med starka marknadspositioner inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, onkologi samt infektion. AstraZeneca ingår i Dow Jones Sustainability Index samt i FTSE4Good Index. För mer information, se www.astrazeneca.com resp www.astrazeneca.se Arrow Therapeutics bildades 1998 och är helt inriktat på upptäckt och utveckling av nya läkemedel mot virusinfektioner. Bolaget är baserat i London med 57 anställda, och forskningsportföljen innehåller nya projekt och substanser i klinisk fas mot virusinfektioner. Arrows substans RSV604 för behandling av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är i fas 2, i samarbete med Novartis. Hepatit C-programmet består av flera serier från olika kemikalieklasser. De längst framskridna substanserna hämmar NS5a, en ny virusmåltavla (mer information om NS5a finns på www.arrowt.co.uk). Substansen A-831 är för närvarande i fas I och A-689, en substans från den andra NS5a-serien, har nyss gått in i preklinisk utveckling. Arrow har även ett polymerasprogram för hepatit C i optimeringsfas. Bland företagets nuvarande ägare finns aktiefonder som representeras av Atlas Venture, Alta Partners, 3i, GIMV, ITX, Merlin BioMed Group, NIF, Northern Venture M anagers, Scottish Widows Investment Partnership, TVM Capital och Unibio. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 26107 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Karl Hård, +44 (0) 207 304 5322 Staffan Ternby, 08-553 26107 Ed Seage, +1 302 886 4065 Jörgen Winroth, +1 (212) 579 0506 Arrow Therapeutics: Ken Powell, Chief Executive Officer, +44 (0) 207 015 1002 Annie Clayton, Investor Relations and Marketing, +44 (0) 207 015 1004 Capital MS&L Mary Clark, Director Life Sciences, +44 (0) 207 307 5336 Astrid Josephson, Consultant, +44 (0) 207 307 5346

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy