Skip to main content

AstraZeneca i samarbete med nytt svenskt center för proteinforskning för utveckling av nästa generations läkemedel genom sekretomforskning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 08:33 CET

AstraZeneca och koncernens globala forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel, Medimmune, meddelar idag ett treårigt samarbete med det nybildade forskningscentret Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR). Samarbetet syftar till att utveckla ny teknik för produktion av bioläkemedel och att identifiera helt nya målmolekyler för läkemedelsutveckling inom det banbrytande forskningsområdet kring det så kallade Sekretomet - forskningen om alla proteiner som utsöndras av en cell, eller som exponeras på utsidan av cellen inifrån cellmembranet.

WCPR kommer att inkludera finansiering och expertis från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, AstraZeneca, KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola. AstraZeneca och MedImmune fokuserar på två initiativ:

  • AstraZenecas enhet för innovativa läkemedel (IMED) kommer att använda sin expertis och infrastruktur för att screena ett sekretombibliotek med syfte att identifiera nya proteinbaserade mål för utveckling av läkemedel inom en rad olika sjukdomar.
  • Nya "cellfabriker" för storskalig produktion av terapeutiska proteiner kommer att tas fram för att stödja MedImmunes alltmer diversifierade forskningsportfölj. I detta arbete kommer detaljerad kunskap om hur proteiner utsöndras från celler bidra till betydande förbättringar av dagens metoder för tillverkning av biologiska läkemedel i branschen.

Professor Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, KTH, och huvudförfattare till artikeln som publicerades i år och som beskriver genomkartan för alla proteiner i människan, inklusive Sekretomet, säger: "Vi är mycket glada över att samarbeta med AstraZeneca och MedImmune eftersom det kommer att ge oss möjlighet att använda de vetenskapliga rönen från framtagandet av kartan över kroppens proteiner till meningsfulla behandlingar för människor inom ett brett spektrum av sjukdomar. "

Vid en presskonferens i Stockholm, där den svenska regeringen och andra partners tillkännagav en satsning på proteinforskning på upp till 100 MUSD, kommenterade Pascal Soriot, AstraZeneca Chief Executive Officer:

"Vi är oerhört glada över att vara en del av detta innovativa samarbete där vi använder de möjligheter vetenskapen ger för att främja medicinsk forskning. Med nya arbetssätt kommer vi ta tillvara potentialen inom sekretomforskningen för att identifiera nya biomarkörer och målmolekyler, och i slutänden kunna utveckla nästa generations läkemedel."

Sekretomet utgör ungefär en tredjedel av alla mänskliga proteiner och de spelar en viktig roll i de flesta biologiska processer, inklusive återskapande av hjärtmuskelvävnad, att det finns fungerande celler för glukosbalans, prolifiering och spridning av cancer. Denna grupp av proteiner anses därför vara en värdefull källa för identifiering av biomarkörer, nya målmolekyler och biologiska läkemedel.

- SLUT -

NOTES TO EDITORS

  • 1.Uhlén et al (2015). Tissue-based map of the human proteome. Science: Vol. 347 no. 6220 doi: 10.1126/science.1260419.

Om KTH Kungliga Tekniska högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm grundades 1827 och är det största och äldsta tekniska universitet i Sverige. En tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå ges av KTH. KTH och Stockholms universitet bedriver gemensamt forskning inom bioteknik och fysik vid närbelägna AlbaNova universitetscentrum.

Om Wallenberg Centre for Protein Research

Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR) är ett nytt centrum för proteinforskning med fokus på karaktäriseringen av det humana proteomet och utveckling av nya produktionsplattformar för biologiska läkemedel vid AlbaNova och SciLifeLab, KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Rudbecklaboratoriet och SciLifeLab, Uppsala universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Om MedImmune

Medimmune, koncernens globala forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och kommersialisering av småmolekylära och biologiska receptbelagda läkemedel. MedImmune är banbrytande inom innovativ forskning och utforskar nya vägar inom olika viktiga behandlingsområden, däribland sjukdomar i andningsvägarna, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, kardiovaskulära och metabola sjukdomar; onkologi, neurovetenskap, samt infektioner och vacciner. MedImmunes huvudkontor finns i Gaithersburg, Maryland och är ett av AstraZenecas tre strategiska forsknings- och utvecklingscentra.Mer information finns på: www.medimmune.com

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområdena andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

CONTACTS

Media   Enquiries
Esra   Erkal-PalerUK/Global+44 20 7604 8030
Karen   BirminghamUK/Global+44 20 7604 8120
Vanessa   RhodesUK/Global+44 20 7604 8037
Jacob   LundSweden+46   8 553 260 20
Michele   MeixellUS+1 302   885 2677
Investor Enquiries
UK
Thomas Kudsk LarsenOncology +44 7818 524185
Eugenia   LitzRIA+44 7884 735627
Nick StoneCVMD+44 7717 618834
Craig   MarksFinance+44 7881   615764
Christer   GruvrisConsensus    Forecasts+44 7827 836825
US
Lindsey   TrickettOncology, ING+1 240 543 7970
Mitch   ChanOncology+1 240 477 3771
Dial /   Toll-Free+1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular and Metabolic Disease,

ING - Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy