Skip to main content

AstraZeneca informerar om David Brennans pensionsvillkor

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 13:26 CEST

16 juli 2012

Som tidigare meddelats avgick David Brennan med pension från sin befattning som koncernchef och styrelseledamot i AstraZeneca den 1 juni 2012, efter 36 år i företaget.

När David Brennan lämnade företaget vid ett av styrelsen fastställt datum, erhöll han ett engångsbelopp om 914.122 brittiska pund i stället för uppsägningstid, motsvarande 11 månaders grundlön.

David Brennan informerade ersättningskommittén att han inte ville komma ifråga för bonus avseende den del av 2012 under vilken han varit koncernchef. Kommittén beslutade att ingen sådan bonus skulle tilldelas. Kommittén beslutade också att ingen bonus skulle tilldelas avseende uppsägningstiden.

Kommittén beslutade att aktietilldelningen till David Brennan under 2011 och 2012 enligt AstraZeneca Performance Share Plan och AstraZeneca Investment Plan ska anses förlorad. Aktietilldelningen enligt dessa planer för 2010 ska utfalla proportionellt för att återspegla tjänstgöringsperioden efter aktietilldelningen, men endast om och i den utsträckning relevanta prestationsvillkor uppfyllts. Det beräknade bruttovärdet för tilldelningen 2010 är ca 1,5 miljoner brittiska pund, proportionellt och med hänsyn tagen till prestationen till och med juni 2012.

De delar av David Brennans årsbonus från tidigare år som obligatoriskt överförts till aktier enligt AstraZeneca Deferred Bonus Plan kommer att utfalla enligt den normala tidplanen för nyttjande i slutet av de relevanta treåriga innehållandeperioderna.

De regler som gäller för pensionen kommer att gälla avseende alla outnyttjade optioner som tidigare beviljats David Brennan enligt AstraZeneca Share Option Plan, vilket innebär att optionerna måste utnyttjas inom två år efter pensionering. Det slutliga beviljandet av optioner enligt denna plan gjordes 2009. Vad avser 2009 års beviljande krävde kommittén att optionerna skulle utnyttjas av David Brennan innan anställningen upphörde.

De villkor som beskrivs ovan kommer att ingå i avsnittet Styrelsens rapport om ersättningar i AstraZenecas årsredovisning för 2012 som publiceras i mars 2013, i enlighet med företagets normala rapporteringsrutiner.

David Brennans pensionsvillkor överensstämmer med de som redovisas i koncernens senaste årsredovisning.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy