Skip to main content

AstraZeneca inlämnar registreringsansökan för intravenöst Nexium® i USA

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 14:55 CEST

AstraZeneca meddelar idag att registreringsansökan för intravenöst Nexium® (esomeprazol sodium) inlämnats till amerikanska FDA. Inlämnandet av registreringsansökan till FDA kommer två veckor efter att företaget erhållit det första europeiska godkännandet från svenska Läkemedelsverket för den intravenösa beredningsformen av protonpumpshämmaren Nexium. Ytterligare introduktioner planeras i Europa när proceduren för ömsesidigt godkännande (MRP) genomförts, med Sverige som referensland. Kliniska studier har visat att intravenöst Nexium har lika god effekt som oralt Nexium. Beredningsformen är avsedd för patienter som lider av refluxsjukdom och som inte kan ta läkemedel via munnen på grund av sitt kritiska tillstånd, exempelvis på intensivvårdsavdelningar. Den nya beredningsformen innebär att AstraZeneca kan utvidga användningsområdet för Nexium. Den totala försäljningen av Nexium uppgick under 2002 till ca 2 miljarder USD. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera