Skip to main content

ASTRAZENECA INLEDER ÖVERSYN AV STRATEGISKA ALTERNATIV FÖR ASTRA TECH

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 09:02 CET

AstraZeneca meddelar idag att man inlett en översyn av strategiska alternativ för Astra Tech. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat och sjukvårdsprodukter för urologi och kirurgi. AstraZeneca fortsätter att utvärdera alla alternativ för värdemaximering från denna verksamhet och slutgiltigt beslut kommer att fattas när resultatet av granskningen föreligger. Under granskningsperioden kommer AstraZeneca att fortsätta stödja Astra Techs verksamhet, kunder och intressenter.

AstraZeneca samarbetar exklusivt med JP Morgan Chase & Co i den strategiska översynen.

BAKGRUND

Om Astra Tech
Astra Tech AB, ett bolag i AstraZeneca-koncernen, är globalt ledade inom dentala implantat och sjukvårdsprodukter (urologiska och kirurgiska), tjänster och support. Sedan 1948 har Astra Tech varit ett innovationsdrivet företag som utvecklat marknadsledande lösningar för att möta patienternas och hälsovårdens behov. Målet för företagets pågående forskning och utveckling är att hitta nya sätt att stödja vårdgivare och förbättra livskvaliteten för patienter världen över.

Astra Tech har huvudkontor i Mölndal, med produktionsanläggningar i Sverige och Nordamerika. Företaget är globalt med dotterbolag i 16 länder och utvalda lokala samarbetspartners för distribution på andra marknader. Astra Tech har 2 200 medarbetare världen över och omsatte 506 MUSD under 2009.

Astra Tech Dental erbjuder produkter och tjänster till marknaden för dentala implantat, som förväntas leverera stark tillväxt under de kommande åren genom teknikutveckling, förbättrade kliniska resultat och förbättrad kundservice, vilket möjliggör större genomslag och en tillväxt över genomsnittet, jämfört med andra delar av den medicintekniska marknaden. Astra Tech Dental är verksamt inom premiumsegmentet på marknaden för dentala implantat.

Astra Tech Healthcare är främst verksamt på marknaden för urinkatetrar för intermittent självkatetrisering.  Denna marknad har gynnats av ökad användning av intermittent katetrisering, tack vare förbättrad infektionskontroll och användarvänlighet. Baserat på nuvarande beräkningar förväntas denna marknad fortsätta expandera i linje med historiskt stabila ensiffriga tillväxttal. Astra Tech Healthcare tillhandahåller även en serie högkvalitativa varumärkesskyddade, avancerade medicintekniska engångsprodukter för kirurgi.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. Omsättningen uppgick 2009 till 32,8 miljarder USD.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera