Skip to main content

AstraZeneca investerar i ytterligare produktionskapacitet för att möta efterfrågan på Symbicort™

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 12:41 CEST

Investering på 114 miljoner USD skapar 150 nya jobb i Dunkerque AstraZeneca meddelade idag att man kommer att investera i en ny produktionsanläggning för att möta den globala tillväxten av Symbicort™ som är AstraZenecas viktigaste produkt för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Investeringen kommer att uppgå till över 114 miljoner USD och skapar omkring 150 nya arbetstillfällen vid AstraZenecas produktionsanläggning i Dunkerque, Frankrike. Den nya anläggningen ökar AstraZenecas kapacitet för tillverkning av Symbicort™ efterhand som produkten får en allt större andel av den snabbväxande marknaden för fasta kombinationsläkemedel mot astma och KOL. Den ökade tillverkningskapaciteten säkerställer ytterligare marknadsintroduktioner av Symbicort™ runt om i världen. Sir Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef, kommenterar: "Symbicort är en mycket viktig och lovande produkt för AstraZeneca. Vårt beslut att bygga ut tillverkningskapaciteten i Dunkerque visar att vi satsar på global framgång för denna viktiga produkt inom området andningsvägar." AstraZeneca har en lång och framgångsrik historia när det gäller läkemedel för andningsvägarna och gör starka framtidssatsningar på detta område. Symbicort™ är en kombination av den inhalerade kortikosteroiden budesonid och den snabb- och långverkande luftrörsvidgaren formoterol. Symbicort™ godkändes första gången 2000 och har sedan dess haft en mycket framgångsrik utveckling och försäljning. Symbicort™ är idag godkänd i 85 länder med en indikation som omfattar både astma och KOL. Världsmarknaden för fasta kombinationsläkemedel beräknas idag uppgå till 3,9 miljarder USD. Symbicort™ finns idag i beredningsformen Turbuhaler (pulverinhalator) och en ny dosaerosol (pMDI) är under utveckling som ett behandlingsalternativ för att tillgodose olika patienters behov. Den nya anläggningen i Dunkerque kommer att ge utökad kapacitet för fyllning och förpackning av dosaerosoler samt förstärkt och utvidgad infrastruktur. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Steve Brown, +44 207 3045033

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy