Skip to main content

ASTRAZENECA INVIGER NY ANLÄGGNING FÖR TILLVERKNING AV DEN AKTIVA SUBSTANSEN I CRESTORÒ I AVLON WORKS, STORBRITANNIEN

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2003 15:42 CEST

En ny fabriksanläggning för tillverkning av läkemedelssubstans invigdes idag officiellt av Håkan Mogren, vice ordförande i AstraZenecas styrelse. Investeringen i anläggningen uppgår till ca 145 MUSD. Den nya anläggningen kommer att användas för att tillgodose den globala efterfrågan på rosuvastatin, den aktiva substansen i CrestorÒ , AstraZenecas nya läkemedel mot blodfettrubbningar (dyslipidemi), som är en central riskfaktor för uppkomsten av hjärt/kärlsjukdom. Vid invigningen sade Håkan Mogren: "Den nya anläggningen för global försörjning av den aktiva substansen i CrestorÒ har byggts med innovativa lösningar via snabba beslutsvägar, för att säkerställa att denna potentiella storsäljare når ut till patienter och läkare. Vi är stolta över det tvärfunktionella arbete som ligger bakom projekteringen, bygget och inkörningen av den nya anläggningen som är en viktig del av AstraZenecas omfattande internationella introduktionprogram för CrestorÒ ." Anläggningen omfattar två stora nya fabriksenheter med tillhörande infrastruktur. Den första som invigdes idag har redan tagits i drift under den kliniska utvecklingen och första introduktionsfasen för CrestorÒ . Den andra enheten har tas nu i drift för att kunna täcka en snabbt ökande efterfrågan på produkten efterhand som den godkänns i olika länder. Anläggningen är av modernaste slag, med avancerad utrustning som garanterar bästa möjliga produktionsförhållanden och miljöhänsyn. Där finns utrustning för syntes, rening, torkning och malning, en enhet för kvalitetssäkring samt lagerutrymmen. Avlon Works har utökats under de senaste åren och sysselsätter idag över 400 personer i läkemedelstillverkningen. Tillväxten ligger i linje med AstraZenecas allt större behov av tillverkningskapacitet, och avspeglar förväntningarna på snabbt ökande efterfrågan när CrestorÒ introduceras runt om i världen. Den goda effekten hos CrestorÒ , i kombination med en säkerhetsprofil som AstraZeneca anser är fullt jämförbar med de befintliga statinerna på marknaden, kommer att göra CrestorÒ till en stark konkurrent på den globala statinmarknaden, som för närvarande beräknas omsätta över 19 MUSD och ökar med omkring 11 procent per år. CrestorÒ godkändes förra året i Nederländerna som första land och hade i mars 2003 godkänts i ytterligare 13 av de länder som omfattas av EU:s ömsesidiga godkännandeprocedur. CrestorÒ är även godkänt i flera andra länder och har redan introducerats i Kanada, Nederländerna och Storbritannien. CrestorÒ är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Chris Dalton, +44 (0) 1625 513010 Steve Brown, +44 (0) 20 7304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 20 7304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 20 7304 5087 Bakgrund: Sjukdomar i hjärtats kranskärl drabbar många människor, och är den ledande dödsorsaken i västvärlden. Antalet dödsfall på grund av kranskärlssjukdom uppgår till närmare 17 miljoner per år. Det s k "onda kolesterolet" (LDL-C) är den viktigaste bidragande riskfaktorn för ateroskleros, som är en vanlig orsak till kranskärlssjukdom. Kolesterolnivåerna tillhör de viktigaste parametrarna när det gäller att förutsäga risken för kranskärlssjukdom i befolkningen. AstraZeneca förvärvade i april 1998 de globala licensrättigheterna till CrestorÒ från Shionogi & Co Ltd, Osaka, Japan, det företag som upptäckt detta läkemedel. AstraZeneca har genomfört ett omfattande program med kliniska studier till underlag för registreringsansökan

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.