Skip to main content

ASTRAZENECA INVIGER NY MÅNGMILJONANLÄGGNING I INDIEN FÖR FORSKNING OM NYA BEHANDLINGSMETODER MOT TUBERKULOS

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 14:32 CEST

ASTRAZENECA INVIGER NY MÅNGMILJONANLÄGGNING I INDIEN FÖR FORSKNING OM NYA BEHANDLINGSMETODER MOT TUBERKULOS AstraZeneca invigde idag en ny forskningsanläggning i Bangalore, Indien – en investering på flera miljoner dollar. Vid den nya anläggningen kommer man i första hand att inrikta forskningen på att hitta nya behandlingsmetoder mot tuberkulos, en sjukdom som årligen drabbar två miljoner människor i Indien och 16 miljoner i hela världen, främst i utvecklingsländerna (WHO Report 2003). I sitt anförande vid invigningen underströk AstraZenecas koncernchef, Sir Tom McKillop, den kraftfulla satsning AstraZeneca gjort i Bangalore med anläggningar för både tuberkulosforskning och tillverkning samt den starka ställning AstraZeneca har på den indiska marknaden. Sir Tom McKillop fortsatte: "Tillsammans med de 11 000 forskarna i vår starka forskningsorganisation, kommer man vid Bangalore-enheten att ta sig an utmaningen att hitta nya läkemedel för att behandla turberkulos. AstraZeneca kommer att ställa de tuberkulosläkemedel som utvecklas i dessa laboratorier till förfogande för klinisk utveckling och användning i världens fattigaste länder. Läkemedlen kommer att erbjudas till låga kostnader i samarbete med regeringar, sjukvårdsorganisationer, internationella biståndsorgan och andra. Alla länder måste ta sitt ansvar i kampen mot tuberkulos och jag hoppas att ministrarna i G8-gruppen vid sitt möte den här veckan kommer överens om att öka insatserna i kampen mot denna besvärliga sjukdom." AstraZeneca har tidigare presenterat sitt investeringsprogram för forskningscentret i Bangalore, där 10 miljoner dollar för de nya laboratorierna utgör en viktig del. När centret nu står klart, räknar AstraZeneca med att investera ytterligare 30 miljoner dollar under en femårsperiod, för att täcka kostnaderna för utrustning och drift av de nya laboratorierna. Vid AstraZenecas forskningscenter i Bangalore arbetar över 100 forskare i nära samarbete med AstraZenecas globala nätverk av forskningscentra, och särskilt med de båda enheterna som arbetar med genomik och infektionssjukdomar i Boston, USA och Cheshire, Storbritannien. "Tuberkulos är en dödlig sjukdom som tar miljoner människors liv varje år", kommenterar minister Shri S. M. Krishna, Karnataka. "Vi finner det utomordentligt att AstraZeneca valt att ägna sitt kunnande inom området infektionssjukdomar till sökandet efter en behandling och möjligen ett botemedel mot denna nedbrytande sjukdom, och vi uppskattar verkligen deras fortsatta åtagande att investera i Indien, där vi dagligen kämpar med följderna av tuberkulosens utbredning." AstraZenecas forskningsprogram i Bangalore omfattar också samarbete med akademiska institutioner i tillämpningen av den modernaste tekniken för att hitta läkemedelskandidater som kan överträffa redan kända behandlingsmetoder. Det är angeläget att hitta medel som inte kräver så lång behandlingstid, som kan bekämpa sjukdomen i latent stadium och medel som är aktiva mot antibiotikaresistenta stammar av mikroorganismen. Utvecklingen inom den molekylära biologin har inneburit en revolution inom sökandet efter läkemedel mot infektioner, särskilt möjligheten att analysera och undersöka det fullständiga genomet hos Mycobacterium tuberculosis, den mikroorganism som orsakar tuberkulos. Den molekylära biologin ger AstraZenecas forskare nya infallsvinklar i sökandet efter aktiva substanser. Tidigare har tuberkulosforskningen inte prioriterats och behandlingen av sjukdomen har därför givits med läkemedel utvecklade för andra infektioner. För framtiden hoppas man hitta specifika och selektiva substanser som är "skräddarsydda" för att kunna förebygga en potentiell tuberkulosepidemi under det tjugoförsta seklet. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Chris Major, +44 207 304 5028 Emily Denney, +44 207 304 5034 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 207 304 5087 Mina Blair-Robinson, +44 207 304 5084 Bakgrund: Tuberkulos påverkar främst lungorna, men kan spridas till många andra delar av människokroppen. Under de senaste 40 åren har inga nya läkemedel tagits fram för behandling av tuberkulos. Uppskattningsvis omkring en tredjedel av världens befolkning bär för närvarande på aktiv eller latent tuberkulos. Den latenta infektionen är inte farlig för friska personer, men sjukdomen kan blossa upp om en patient drabbas av någon försvagning av immunförsvaret, exempelvis vid HIV/AIDS. En ökning av tuberkulosfallen blir därmed en allvarlig följdeffekt av den pågående HIV/AIDS-epidemin. Dessutom innebär den ökade förekomsten av resistenta bakteriestammar, i kombination med att vaccinationsprogrammen inte räcker till för att hindra spridningen av sjukdomen, att det blir allt viktigare att hitta effektiva metoder för att bekämpa tuberkulos.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera