Skip to main content

AstraZeneca kritiska till ny prismodell för läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 10:13 CET

AstraZeneca anser att förslagen om förändrad prismodell för läkemedel sänder signaler som går tvärs emot de ambitioner som presenterats i regeringens forsknings- och innovationsproposition.

-  Förslagen om ny prismodell för läkemedel skulle, om de genomfördes, kunna skada vår övergripande verksamhet i Sverige på kort och lång sikt, säger Martin Olovsson, AstraZeneca Nordic-Baltic.

AstraZeneca har därför yttrat sig i ett remissvar på betänkandet ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden” (SOU 2012:75). Vi anser att Sverige även fortsättningsvis bör använda, men också utveckla, det rådande värdebaserade systemet för att prissätta läkemedel i stället för att introducera en blandning av flera olika prismodeller. Argumenten för detta är flera:

·  Internationell referensprissättning reflekterar inte det värde behandlingar skapar i Sverige.

·  Priserna kommer att påverkas av utvecklingen i länder som har helt andra sjukvårdssystem, prisnivåer och finansiell situation.

·  Systemet blir krångligt och otydligt när flera principer för prissättning ska kombineras.

·  AstraZeneca menar också att Sverige inte har något problem med skenande läkemedelskostnader varför en omfattande förändring riskerar göra mer skada än nytta.

-  Förslagen skulle också kunna påverka intresset för investeringar i forskning och utveckling samt samverkan inom svensk hälso- och sjukvård på ett negativt sätt, säger Martin Olovsson, AstraZeneca Nordic-Baltic.

Vi anser att Sverige bör ha mycket höga ambitioner när det gäller kvalitet, utfall och kostnadseffektivitet i vården och när det gäller att bygga ett konkurrenskraftigt innovationssystem. Många goda förutsättningar för detta finns. Vi önskar tydliga regler för att kunna bidra till att ge patienter i Sverige behandling och sjukvård i världsklass, genom att tillhandahålla nya, säkra och kostnadseffektiva läkemedel till rätt patient i rätt tid. Vi tror dock inte att det föreslagna systemet skulle vara ett steg i rätt riktning, och föreslår i stället att man satsar på att utvärdera och utveckla det värdebaserade systemet så att det fungerar ännu bättre. Låt oss också gemensamt hitta nya sätt att samverka.

Läs gärna AstraZenecas remissvar.

Kontaktperson media: Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, tel. 0768-160077.


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy