Skip to main content

AstraZeneca och Cellworks samarbetar om nya läkemedel mot Tuberkulos

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 11:45 CEST

AstraZeneca och Cellworks har inlett ett samarbete med stöd av Wellcome Trust, med målet att påskynda utvecklingen av nya läkemedelskombinationer för behandling av icke-resistent och resistent tuberkulos. Samarbetet ska också lägga grunden för utveckling av plattformar och metoder för åtgärder mot multiresistent tuberkulos (MDR-TB, Multi Drug Resistant Tuberculosis), en sjukom som börjar nå epidemisk omfattning i många utvecklingsländer.

Dagens behandlingsmetoder mot tuberkulos (TBC) bygger på en kombination av tre eller fyra läkemedel och växling mellan olika anpassade behandlingsregimer, som ofta visar sig ha svag effekt mot MDR-TB. Cellworks och AstraZeneca kommer gemensamt att utgå från befintliga antibiotika och söka efter en kombination som har bättre effekt och lägre toxicitet än de behandlingsregimer som används för närvarande.

Det traditionella sättet att hitta en idealisk läkemedelskombination är tidsödande och kostsamt, eftersom det finns tusentals tänkbara kombinationer som omöjligen kan gås igenom med konventionella laboratoriemetoder. I det nu aktuella samarbetet kommer Cellworks att utnyttja sin egenutvecklade plattform för effektprognostisering, som tidigare använts i samband med cancer och autoimmuna sjukdomar. Plattformen kommer att appliceras på MDR-TB för att ge en modell som möjliggör rationell sökning efter 'synergistiska kombinationer', som har störst effekt och lägst toxicitet, bland alla tillgängliga kombinationer. Därefter kommer AstraZeneca att validera de tio mest effektiva kombinationer som Cellworks hittat. Valideringen görs först på laboratoriet och därefter kliniskt.

Dr Anand Anandkumar, VD för Cellworks Group India säger: "Det är en ära för Cellworks att ta täten i detta unika projekt för att utveckla läkemedel som kan rädda tusentals liv runt om i världen. Projektets resultat kan också vara av värde för utveckling av behandlingsalternativ mot andra infektionssjukdomar där läkemedelsresistens är utbrett. Vi är stolta över att få arbeta tillsammans med forskare på AstraZeneca i ett projekt med så stort samhällsvärde, med ekonomiskt stöd från en av världens ledande forskningsstiftelser."

Dr Manos Perros, chef för AstraZeneca Infection Innovative Medicines Unit, säger: "AstraZeneca är glada åt att kunna delta i denna satsning på att snabbare hitta bättre läkemedelskombinationer för behandling av TBC runt om i världen. Våra återkommande investeringar i forskning om infektionssjukdomar har lagt grunden för fruktbart samarbete med organisationer som Cellworks, som delar vårt engagemang för innovationer på läkemedelsområdet. AstraZeneca vill rikta ett tack till Wellcome Trust för deras ekonomiska stöd till detta viktiga arbete. Vi tror att nya läkemedel och nya kombinationsbehandlingar mot TBC utvecklas genom samordnade insatser från flera aktörer, snarare än genom forskning på något enskilt företag."

Dr Richard Seabrook, chef för Business Development på Wellcome Trust, säger: "MDR-TB är både ett stort globalt hot mot folkhälsan och en vetenskaplig utmaning. Det krävs nya angreppssätt för att hitta lämpliga läkemedel och vi är glada åt att kunna stödja detta samarbete, som präglas av en stark kombination av innovation och erfarenhet inom läkemedelsforskningen."

Om tuberkulos
Tuberkulos (TBC) orsakas av en bakterie (Mycobacterium tuberculosis), som oftast angriper lungorna. TBC sprids från person till person via luften. Omkring en tredjedel av världens befolkning har latent TBC, vilket betyder att de har blivit infekterade med TBC-bakterier men inte insjuknat (ännu) och därför inte för sjukdomen vidare.

TBC förekommer i alla världsdelar. Under decennier har man behandlat TBC med standardläkemedel, och nu ökar förekomsten av resistens mot dessa. Bakteriestammar som är resistenta mot ett enskilt TBC-läkemedel har hittats i alla länder där undersökningar gjorts.

Om Cellworks Group, Inc.
Cellworks Group Inc. är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar innovativa men säkra behandlingsprogram. De läkemedel som utvecklas av Cellworks baseras på användning av en egenutvecklad och validerad teknisk plattform som möjliggör datoremulering av sjukdomars fysiologi och prognostisering av behandlingsresultat. För närvarande fokuserar Cellworks på ledgångsreumatism, epitelcancer och infektionssjukdomar. Mer information finns på: www.cellworksgroup.com.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Om Wellcome Trust
Wellcome Trust är en global ideell stiftelse som arbetar för extraordinära framsteg i fråga om människors och djurs hälsa. Stöd ges till särskilt begåvade forskare inom biomedicin och medicinrelaterad humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen bidrar till insatser för folkbildning, folkligt engagemang och förbättrad folkhälsa. Den står fri från politiska och kommersiella intressen.www.wellcome.ac.uk

Kontaktpersoner:
Erica Gruvberg, Nordic PR Manager, mobil 0730-715026, e-mail erica.gruvberg@astrazeneca.com

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy